е кабінет

ТГ абітурієнта

правила навчання 2023

Квота 2

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Конкурсні предмети

Мінімальний конкурсний бал

основний блок

додатковий блок

перший (українська мова)
(К1)

другий (математика)
(К2)

третій (історія України)
(К3)

третій (іноземна мова)
(К3)

третій (біологія)
(К3)

третій (фізика)
(К3)

третій (хімія)
(К3)

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Дизайн

0,35

0,4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

100

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Творчий конкурс

100

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

0,4

0,3

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

100

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

100

Міжнародна економіка

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

100

053 Психологія

Психологія. Соціально-психологічний супровід у мегаполісі

0,35

0,4

0,25

0,25

0,4

0,2

0,2

100

07 Управління та адміністрування

071 Облік і

оподаткування

Облік і аудит

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

100

073 Менеджмент

Менеджмент організацій міського

господарства

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

100

Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

100

Менеджмент міжнародних компаній

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

100

Логістика

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

100

075 Маркетинг

Маркетинг

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

100

076 Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

100

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологія

0,3

0,35

0,35

0,3

0,4

0,35

0,4

100

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

100

Комп’ютерні науки. Управління проектами

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

100

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

100

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

Світлотехніка та дизайн світлового середовища

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

Електромеханіка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

16 Хімічна інженерія та біоінженерія

161 Хімічні техно-логії та інженерія

Хімічні технології та інженерія

0,3

0,5

0,2

0,25

0,3

0,2

0,5

100

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Системна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього

середовища

Технології захисту навколишнього середовища

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

100

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова

інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

100

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та

містобудування

Архітектура та містобудування

Творчий конкурс

100

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

Цивільна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

Промислове і цивільне будівництво

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія, картографія та землеустрій

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

100

20 Аграрні науки та продовольство

206 Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

0,35

0,4

0,25

0,35

0,5

0,4

0,4

100

24 Сфера

обслуговування

241 Готельно-

ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,25

0,3

100

242 Туризм і рекреація

Туризм

0,4

0,3

0,3

0,5

0,35

0,25

0,25

100

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

Охорона праці

0,35

0,4

0,25

0,25

0,35

0,35

0,35

100

Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці

0,35

0,4

0,25

0,25

0,35

0,35

0,35

100

27 Транспорт

275 Транспортні технології

Транспортні технології

(міський транспорт)

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

100

Транспортні технології

(міський транспорт) (на базі ОКР МС)

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

100

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

0,3

0,4

0,3

0,5

0,2

0,2

0,2

140 (держ. зам.)

120

(за рах. фіз. та юр. осіб)

 

 

Перелік конкурсних предметів ЗНО-2021 у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Денна форма навчання

бюджетна,

небюджетна

Вага

предметів

сертифікату ЗНО

Заочна / заочно-дистанційна форма навчання, небюджетна

Вага

предметів

сертифікату ЗНО

02  Культура і мистецтво

022  Дизайн

Дизайн

Українська мова і література

0,5

-

-

100

Математика

0,2

-

-

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

-

-

100

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Українська мова і література

0,4

-

-

100

Іноземна мова

0,3

-

-

100

Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

-

-

100

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

1.Економіка

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

2.Міжнародна економіка

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

1.Облік і аудит

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

2. Фінансово-економічна безпека підприємства

Українська мова і література

0,5

-

-

100

Математика

0,2

-

-

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

-

-

100

3.Облік і оподаткування  у міжнародному бізнесі

Українська мова і література

0,5

-

-

100

Математика

0,2

-

-

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

-

-

100

073 Менеджмент

Менеджмент організацій міського

господарства

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

Менеджмент. Управління проектами

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

07 Управління та адміністрування

Менеджмент міжнародних компаній

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

Логістика

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація бізнесу

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологія

Українська мова

0,5

-

-

100

Біологія

0,2

-

-

100

Історія України або Математика або Іноземна мова або Географія або Фізика або Хімія

0,2

-

-

100

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

Комп’ютерні науки. Управління проектами

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

Світлотехніка та дизайн світлового середовища

Українська мова

0,5

-

-

100

Математика

0,2

-

-

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

-

-

100

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

Автоматизовані електротехнічні комплекси нафтогазової галузі

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

Електромеханіка

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Системна інженерія

Українська мова

0,5

-

-

100

Математика

0,2

-

-

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

-

-

100

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Українська мова

0,5

-

-

100

Математика

0,2

-

-

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

-

-

100

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього

середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Українська мова

0,5

-

-

100

Математика

0,2

-

-

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

-

-

100

185 Нафтогазова

інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

Цивільна інженерія

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

Промислове і цивільне будівництво

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія, картографія та землеустрій

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

194 Гідротехнічне будівництво, водна

інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

20 Аграрні науки та продовольство

206 Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Українська мова

0,5

-

-

100

Математика

0,2

-

-

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

-

-

100

24 Сфера

обслуговування

241 Готельно-

ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Іноземна мова

0,2

Іноземна мова

0,2

100

Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

242 Туризм

Туризм

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Іноземна мова

0,2

Іноземна мова

0,2

100

Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

26  Цивільна безпека

263 Цивільна

безпека

Аудит та консал-тингова діяльність в охороні праці

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Фізика або Іноземна мова

0,2

Фізика або Іноземна мова

0,2

100

Охорона праці

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Фізика або Іноземна мова

0,2

Фізика або Іноземна мова

0,2

100

27  Транспорт

275 Транспортні технології

Транспортні технології

(міський транспорт)

Українська мова

0,5

Українська мова

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Фізика або Іноземна мова

0,2

Фізика або Іноземна мова

0,2

100

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Українська мова і література

0,5

Українська мова і література

0,5

100

Математика

0,2

Математика

0,2

100

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

100

 

 

Зараз на сайті:

На сайті 130 гостей та 0 користувачів