е кабінет

ТГ абітурієнта

правила навчання 2023

Квота 2

Списки рекомендованих до зарахування за кошти державного або регіонального замовлення

 

022 Дизайн (Дизайн)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

051 Економіка (Економіка)

051 Економіка (Міжнародна економіка)

053 Психологія (Психологія. Соціально-психологічний супровід у мегаполісі)

073 Менеджмент (Логістика)

073 Менеджмент (Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу)

073 Менеджмент (Менеджмент міжнародних компаній)

073 Менеджмент (Менеджмент організацій міського господарства)

075 Маркетинг (Маркетинг)

076 Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

101 Екологія (Екологія)

122 Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки)

122 Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки. Управління проектами)

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханіка)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханіка) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Світлотехніка та дизайн світлового середовища)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Світлотехніка та дизайн світлового середовища) скорочений термін

161 Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології та інженерія)

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Системна інженерія)

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Системна інженерія) скорочений термін

183 Технології захисту навколишнього середовища (Технології захисту навколишнього середовища)

185 Нафтогазова інженерія та технології (Нафтогазова інженерія та технології)

191 Архітектура та містобудування (Архітектура та містобудування)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство) скорочений термін

192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво) скорочений термін

192 Будівництво та цивільна інженерія (Цивільна інженерія)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Цивільна інженерія) скорочений термін

193 Геодезія та землеустрій (Геодезія, картографія та землеустрій)

193 Геодезія та землеустрій (Геодезія, картографія та землеустрій) скорочений термін

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)

241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа)

242 Туризм і рекреація (Туризм)

263 Цивільна безпека (Охорона праці)

263 Цивільна безпека (Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці)

275 Транспортні технології (Транспортні технології (міський транспорт))

275 Транспортні технології (Транспортні технології (міський транспорт)) скорочений термін

281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування)

 

Списки рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

022 Дизайн (Дизайн)

022 Дизайн (Дизайн) на 2 курс

022 Дизайн (Дизайн) на 3 курс

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) на 2 курс

051 Економіка (Економіка)

051 Економіка (Економіка) на 2 курс

051 Економіка (Міжнародна економіка)

051 Економіка (Міжнародна економіка) на 2 курс

053 Психологія (Психологія. Соціально-психологічний супровід у мегаполісі)

053 Психологія (Психологія. Соціально-психологічний супровід у мегаполісі) на 2 курс

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) на 2 курс

073 Менеджмент (Логістика)

073 Менеджмент (Логістика) на 2 курс

073 Менеджмент (Менеджмент готельного, курортного і турисьського сервісу)

073 Менеджмент (Менеджмент готельного, курортного і турисьського сервісу) на 2 курс

073 Менеджмент (Менеджмент міжнародних компаній)

073 Менеджмент (Менеджмент міжнародних компаній) на 2 курс

073 Менеджмент (Менеджмент організацій міського господарства)

075 Маркетинг (Маркетинг)

075 Маркетинг (Маркетинг) на 2 курс

076 Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

076 Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) на 2 курс

101 Екологія (Екологія)

101 Екологія (Екологія) на 2 курс

122 Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки)

122 Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки) на 2 курс

122 Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки. Управління проектами)

122 Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки. Управління проектами) на 2 курс

126 Інформаційні системи та технології (Інформаційні системи та технології)

126 Інформаційні системи та технології (Інформаційні системи та технології) на 2 курс

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) на 2 курс

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) скорочений термін

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханіка)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханіка)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханіка) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханіка) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханіка) на 2 курс

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) на 2 курс

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Світлотехніка та дизайн світлового середовища)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Світлотехніка та дизайн світлового середовища) скорочений термін

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Світлотехніка та дизайн світлового середовища) скорочений термін

161 Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології та інженерія)

161 Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології та інженерія)

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Системна інженерія)

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Системна інженерія)

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Системна інженерія) скорочений термін

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Системна інженерія) скорочений термін

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Системна інженерія) на 2 курс

183 Технології захисту навколишнього середовища (Технології захисту навколишнього середовища)

183 Технології захисту навколишнього середовища (Технології захисту навколишнього середовища)

185 Нафтогазова інженерія та технології (Нафтогазова інженерія та технології)

185 Нафтогазова інженерія та технології (Нафтогазова інженерія та технології)

185 Нафтогазова інженерія та технології (Нафтогазова інженерія та технології) на 2 курс

185 Нафтогазова інженерія та технології (Нафтогазова інженерія та технології) на 2 курс

191 Архітектура та містобудування (Архітектура та містобудування)

191 Архітектура та містобудування (Архітектура та містобудування) на 2 курс

192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство) скорочений термін

192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство) скорочений термін

192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво) скорочений термін

192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво) скорочений термін

192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво) на 2 курс

192 Будівництво та цивільна інженерія (Цивільна інженерія)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Цивільна інженерія)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Цивільна інженерія) скорочений термін

192 Будівництво та цивільна інженерія (Цивільна інженерія) скорочений термін

192 Будівництво та цивільна інженерія (Цивільна інженерія) на 2 курс

193 Геодезія та землеустрій (Геодезія, картографія та землеустрій)

193 Геодезія та землеустрій (Геодезія, картографія та землеустрій) скорочений термін

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) на 2 курс

206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство)

206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство)

206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство) на 2 курс

206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство) на 3 курс

241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа. Психосоціальні технології в готельно-ресторанній справі)

241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа)

242 Туризм і рекреація (Туризм. Психосоціальні технології в туризмі) на 2 курс

242 Туризм і рекреація (Туризм)

263 Цивільна безпека (Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці)

263 Цивільна безпека (Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці)

263 Цивільна безпека (Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці) скорочений термін

263 Цивільна безпека (Охорона праці)

263 Цивільна безпека (Охорона праці)

263 Цивільна безпека (Охорона праці) на 2 курс

275 Транспортні технології (Транспортні технології (міський транспорт))

275 Транспортні технології (Транспортні технології (міський транспорт))

275 Транспортні технології (Транспортні технології (міський транспорт)) скорочений термін

275 Транспортні технології (Транспортні технології (міський транспорт)) скорочений термін

281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування)

281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування) на 2 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зараз на сайті:

На сайті 139 гостей та 0 користувачів