Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) для бюджетних конкурсних пропозицій Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
 022 Дизайн  Дизайн

Допуском до конкурсного відбору є успішне складання творчого заліку

Графік проведення творчого заліку

  0,1  
Українська мова та література 0,5 100
Історія України або Фізика
0,2 100
Іноземна мова або Математика 0,2 100
 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Українська мова та література 0,2 0,1 100
Історія України 0,2 100

Творчий конкурс

Графік проведення творчого конкурсу

0,5 100
 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Українська мова та література  0,4
0,1
 100
Іноземна мова 0,3 100
Історія України або Географія 0,2 100
 051 Економіка

 1. Економіка підприємства

 

 2. Міжнародна економіка

Українська мова та література
0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Географія або Іноземна мова 0,2  100
 071 Облік і оподаткування  1. Облік і аудит


 2. Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі


 3. Фінансово-економічна безпека підприємства

 Українська мова та література  0,5  0,1  100
Математика   0,2  100
 Іноземна мова або Географія  0,2  100
 073 Менеджмент  1. Менеджмент організацій міського господарства

 2. Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

 3.  Менеджмент міжнародних компаній

Українська мова та література  0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Географія або Іноземна мова 0,2 100
073 Менеджмент

 1. Менеджмент. Управління проектами

2. Логістика

Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Географія або Іноземна мова 0,2 100
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Іноземна мова або Географія 0,2 100
 101 Екологія    Екологія Українська мова та література  0,5  0,1  100
 Біологія  0,2  100
 Хімія або Географія  0,2  100
 122 Комп'ютерні науки

 1. Комп'ютерні науки

 2. Комп'ютерні науки. Управління проектами

  Українська мова та література  0,5 0,1   100
 Математика  0,2  100
 Фізика або Іноземна мова  0,2  100
 126 Інформаційні системи та технології
 Інформаційні системи та технології Українська мова та література  0,5 0,1 
 100
Математика 0,2 100
Фізика або Іноземна мова   0,2  100
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1. Електротехнічні системи електроспоживання

 2 Світлотехніка та дизайн світлового середовища

 3. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

 4. Електромеханіка

Українська мова та література 0,5 0,1  100
Математика  0,2  100
 Іноземна мова або Фізика  0,2  100
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології   Системна інженерія  Українська мова та література  0,5 0,1 100
 Математика  0,2  100
Фізика або Іноземна мова   0,2  100
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища  Українська мова та література 0,5 0,1 100
 Математика 0,2 100

 Фізика або Біологія

0,2 100
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  Українська мова та література 0,5 0,1 100
 Математика 0,2 100

Хімія або Географія

0,2 100
 191 Архітектура та містобудування  Архітектура Українська мова та література 0,2 0,1 100
Математика 0,2 100

Творчий конкурс

Графік проведення творчого конкурсу

0,5 100
 192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Міське будівництво та господарство

 2. Цивільна інженерія

 3. Промислове і цивільне будівництво

 Українська мова та література 0,5 0,1 100
 Математика 0,2 100

 Фізика або Іноземна мова

0,2 100
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій  Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Історія України або Географія 0,2 100
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Українська мова та література 0,5 0,1 100
 Математика 0,2 100

 Фізика  або Географія

0,2 100
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  Українська мова та література 0,5 0,1 100
 Математика  0,2  100
Хімія або Біологія  0,2  100
 206 Садово-паркове господарство
  
 Садово-паркове господарство  Українська мова та література 0,5 0,1 100
 Математика  0,2  100
Біологія або Хімія  0,2  100
 241 Готельно-ресторанна справа
  
 Готельно-ресторанна справа
  
  Українська мова та література  0,5 0,1 100
 Іноземна мова  0,2  100
 Математика
 або Географія
 0,2  100
 242 Туризм
  
 Туризм
  
 Українська мова та література  0,5 0,1  100
 Іноземна мова  0,2  100
 Математика
 або Географія
 0,2  100
 263 Цивільна безпека

 1. Охорона праці

 2. Цивільний захист

Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Фізика або Іноземна мова 0,2 100
 275 Транспортні технології
  
Транспортні технології (міський транспорт)
  
 Українська мова та література  0,5 0,1  100
 Математика  0,2  100
 Фізика
 або Іноземна мова
 0,2  100
 281 Публічне управління та адміністрування
  
 Публічне управління та адміністрування  Українська мова та література  0,5 0,1  100
 Математика  0,2  100
 Історія України або Іноземна мова  0,2  100

Вступ2019

VstupINFO

Баннер вступосвіта 

Зараз на сайті:

На сайті 27 гостей та користувачі відсутні