Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання (бюджет) за освітнім ступенем бакалавра

спец. 035 Філологія (освітня програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська")

спец. 051 Економіка (освітня програма "Економіка")

спец. 051 Економіка (освітня програма "Міжнародна економіка")

спец. 071 Облік і оподаткування (освітня програма "Облік і аудит")

спец. 073 Менеджмент (освітня програма "Логістика")

спец. 073 Менеджмент (освітня програма "Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу")

спец. 073 Менеджмент (освітня програма "Менеджмент організацій міського господарства")

спец. 073 Менеджмент (освітня програма "Менеджмент. Управління проектами")Менеджмент. Управління проектами")

спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма "Економіка та організація бізнесу")

спец. 101 Екологія (освітня програма "Екологія")

спец. 122 Комп'ютерні науки (освітня програма "Комп'ютерні науки")

спец. 122 Комп'ютерні науки (освітня програма "Комп'ютерні науки. Управління проектами")

спец. 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма "Інформаційні системи та технології")

спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електромеханіка")

спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електротехнічні системи електроспоживання")

спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії")

спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Світлотехніка та дизайн світлового середовища")

спец. 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітня програма "Системна інженерія")

спец. 161 Хімічні технології та інженерія (освітня програма "Хімічні технології та інженерія")

спец. 183 Технології захисту навколишнього середовища (освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища")

спец. 185 Нафтогазова інженерія та технології (освітня програма "Нафтогазова інженерія та технології")

спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма "Міське будівництво та господарство")

спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма "Промислове і цивільне будівництво")

спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми "Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Теплогазопостачання і вентиляція)")

спец. 193 Геодезія та землеустрій (освітня програма "Геодезія, картографія та землеустрій")

спец. 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (освітня програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології")

спец. 206 Садово-паркове господарство (освітня програма "Садово-паркове господарство")

спец. 241 Готельно-ресторанна справа (освітня програма "Готельно-ресторанна справа")

спец. 242 Туризм (освітня програма "Туризм")

спец. 263 Цивільна безпека (освітня програма "Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці")

спец. 263 Цивільна безпека (освітня програма "Охорона праці")

спец. 275 Транспортні технології (освітня програма "Транспортні технології (міський транспорт)")

спец. 281 Публічне управління та адміністрування (освітня програма "Публічне управління та адміністрування")

 

 

 

Зараз на сайті:

На сайті 86 гостей та користувачі відсутні