Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання*, грн
 051 Економіка
 Економіка підприємства 6500
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит   6500  
 073 Менеджмент
   
Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу 6500
 Бізнес-адміністрування 6500
 Менеджмент. Управління проектами 6500
 Логістика 6500
 Управління фінансово-економічною безпекою 7000
 Менеджмент організацій і адміністрування 6500
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  6500
 101 Екологія  Екологія міст  6200
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
Електричний транспорт  6400   
 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електротехнічні системи електроспоживання
 Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток
Світлотехніка і джерела світла
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища  6400
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство  6400 
 Промислове і цивільне будівництво
 Водопостачання та водовідведення
 Теплогазопостачання і вентиляція
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій  6400
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  6400
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельна і ресторанна справа  7000
 242 Туризм  Туризмознавство  7000
 263 Цивільна безпека  Охорона праці  6400
 275 Транспортні технології  Транспортні системи
 6500
 Організація перевезень і управління на транспорті
 281 Публічне управління та адміністрування  Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами
 7000
 

* вартість навчання у 2018 році