Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання*, грн
 051 Економіка
 Економіка підприємства 16700
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит   16700  
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент (освітньо-наукова)
16700
 Бізнес-адміністрування 16700
 Менеджмент. Управління проектами 16700
 Логістика 16700
 Управління фінансово-економічною безпекою 17000
 Менеджмент організацій і адміністрування 16700
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу 16700
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  16700
 101 Екологія Екологія міст  14300
 122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки  16700 
 Комп'ютерні науки. Управління проектами
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електричні системи і комплекси транспортних засобів
 14300   
 Електричний транспорт
 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 Електротехнічні системи електроспоживання
 Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток
 Світлотехніка і джерела світла
 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища  14300
 191 Архітектура та містобудування  Містобудування  17800
 Архітектура будівель і споруд
 Архітектура будівель і споруд (освітньо-наукова)
 Дизайн архітектурного середовища
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство  14300 
 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)
 Промислове і цивільне будівництво
 Водопостачання та водовідведення
 Теплогазопостачання і вентиляція
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій  16700
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  14300
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство  12800
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельна і ресторанна справа  16800
 242 Туризм  Туризмознавство  19000
 263 Цивільна безпека  Охорона праці  14300
 275 Транспортні технології  Транспортні системи
 14300
 Організація перевезень і управління на транспорті
 Розумний транспорт і логістика для міст
 281 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент
 16700
 

* вартість навчання у 2018 році