Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання*, грн
 051 Економіка
 Економіка підприємства 6200
 Економіка підприємства (випускники ЖКК, ЕМК) 6000
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит 6200
 Облік і аудит (випускники ЖКК, ЕМК) 6000
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент організацій міського господарства 6200
 Менеджмент організацій міського господарства (випускники ЖКК, ЕМК) 6000
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу 6200
Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу (випускники ЖКК, ЕМК) 6000
 Менеджмент. Управління проектами 6200
 Менеджмент. Управління проектами (випускники ЖКК, ЕМК) 6000
 Логістика 6200
 Логістика (випускники ЖКК, ЕМК) 6000
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  6200
 Економіка та організація бізнесу (випускники ЖКК, ЕМК) 6000
 101 Екологія  Екологія 6000
 Екологія (випускники ЖКК, ЕМК) 5800
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електротехнічні системи електроспоживання  6200
 Електротехнічні системи електроспоживання (випускники ЖКК, ЕМК)
 6000
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища  6200
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища (випускники ЖКК, ЕМК)
6000
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 6200
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (випускники ЖКК, ЕМК)
6000
 Електромеханіка 6200
 Електромеханіка (випускники ЖКК, ЕМК)
6000
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища 6000
 Технології захисту навколишнього середовища (випускники ЖКК, ЕМК) 5800
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  7000
 Нафтогазова інженерія та технології (випускники ЖКК, ЕМК) 6800
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство 6200
 Міське будівництво та господарство (випускники ЖКК, ЕМК) 6000
 Цивільна інженерія 6200
 Цивільна інженерія (випускники ЖКК, ЕМК) 6000
 Промислове цивільне будівництво 6200
 Промислове цивільне будівництво (випускники ЖКК, ЕМК) 6000
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій 6200
 Геодезія, картографія та землеустрій (випускники ЖКК, ЕМК)
6000
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 6000
 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (випускники ЖКК, ЕМК) 5800
 205 Лісове господарство  Лісове господарство 6000
 Лісове господарство (випускники ЖКК, ЕМК)
5800
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа 6300
 Готельно-ресторанна справа (випускники ЖКК, ЕМК)
6100
 242 Туризм  Туризм 6300
 Туризм (випускники ЖКК, ЕМК) 6100
 263 Цивільна безпека  Охорона праці 6000
 Охорона праці (випускники ЖКК, ЕМК)
5800
 Цивільний захист 6000
 Цивільний захист (випускники ЖКК, ЕМК)
5800
 275 Транспортні технології  Транспортні технології (міський транспорт) 6200
 Транспортні технології (міський транспорт) (випускники ЖКК, ЕМК)
6000
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування 6200
 Публічне управління та адміністрування (випускники ЖКК, ЕМК)

6000

* вартість навчання у 2018 році