Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання*, грн
 022 Дизайн  Дизайн 15000
 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 15000
 051 Економіка
 Економіка підприємства 13700
 Економіка підприємства (випускники ЖКК, ЕМК) 13200
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит 13700
 Облік і аудит (випускники ЖКК, ЕМК) 13200
 Фінансово-економічна безпека підприємства 13700
 Фінансово-економічна безпека підприємства (випускники ЖКК, ЕМК) 13200
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі 13700
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі (випускники ЖКК, ЕМК) 13200
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент організацій міського господарства 15300
 Менеджмент організацій міського господарства (випускники ЖКК, ЕМК) 14800
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу 15300
Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу (випускники ЖКК, ЕМК) 14800
 Менеджмент. Управління проектами 15300
 Менеджмент. Управління проектами (випускники ЖКК, ЕМК) 14800
 Логістика 15300
 Логістика (випускники ЖКК, ЕМК) 14800
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  13700
 Економіка та організація бізнесу (випускники ЖКК, ЕМК) 13200
 101 Екологія  Екологія 13100
 Екологія (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки 13100
 Комп'ютерні науки (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 Комп'ютерні науки. Управління проектами 13100
 Комп'ютерні науки. Управління проектами (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології 13100
 Інформаційні системи та технології (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електротехнічні системи електроспоживання  13100
 Електротехнічні системи електроспоживання (випускники ЖКК, ЕМК)
12600
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища  13100
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища (випускники ЖКК, ЕМК)
12600
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 13100
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (випускники ЖКК, ЕМК)
12600
 Електромеханіка 13100
 Електромеханіка (випускники ЖКК, ЕМК)
12600
 Електротехніка та електротехнології (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія 13100
 Системна інженерія (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища 13100
 Технології захисту навколишнього середовища (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  13100
 Нафтогазова інженерія та технології (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 191 Архітектура та містобудування  Архітектура 16000
 Архітектура (випускники ЖКК, ЕМК) 15500
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство 13100
 Міське будівництво та господарство (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 Цивільна інженерія 13100
 Цивільна інженерія (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 Промислове цивільне будівництво 13100
 Промислове цивільне будівництво (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій 13200
 Геодезія, картографія та землеустрій (випускники ЖКК, ЕМК)
12700
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 13100
 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (випускники ЖКК, ЕМК) 12600
 205 Лісове господарство  Лісове господарство 11000
 Лісове господарство (випускники ЖКК, ЕМК)
10500
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство 12000
 Садово-паркове господарство (випускники ЖКК, ЕМК) 11500
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа 15400
 Готельно-ресторанна справа (випускники ЖКК, ЕМК)
14900
 242 Туризм  Туризм 16400
 Туризм (випускники ЖКК, ЕМК) 15900
 263 Цивільна безпека  Охорона праці 13100
 Охорона праці (випускники ЖКК, ЕМК)
12600
 Цивільний захист 13100
 Цивільний захист (випускники ЖКК, ЕМК)
12600
 275 Транспортні технології  Транспортні технології (міський транспорт) 13100
 Транспортні технології (міський транспорт) (випускники ЖКК, ЕМК)
12600
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування 15400
 Публічне управління та адміністрування (випускники ЖКК, ЕМК)

14900

* вартість навчання у 2018 році