1

2

3

5

 

Положення про приймальну комісію Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

План роботи приймальної комісії на 2022 рік

Про склад приймальної комісії

Про склад відбіркових комісій

Про створення комісії для проведення індивідуальної усної співбесіди

Про склад комісії для проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови

Про склад комісії для проведення творчого конкурсу

Про склад фахових атестаційних комісій (магістерський рівень)

Про склад коміії з розгляду мотиваційних листів

Про склад предметно-екзаменаційних комісій

 

 

Вступ 2022 на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий (третій) курс з нормативним або на перший курс з скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, денна, заочна (заочно/дистанційна) форма навчання

Вступ 2022 на основі повної загальної середньої освіти на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, денна, заочна (заочно/дистанційна) форма навчання

Вступ 2022 на основі повної загальної середньої освіти на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, денна, заочна (заочно/дистанційна) форма навчання

 

Положення про відбіркову комісію Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Положення про предметну екзаменаційну комісію Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Положення про комісію з проведення співбесіди у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Положення про предметну екзаменаційну комісію для іноземних абітурієнтів Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Положення про фахову атестаційну комісію Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Положення про апеляційну комісію Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Про склад предметних комісій до аспірантури у 2021 році

Зміни до наказу про склад предметних комісій до аспірантури у 2021 році

Про склад комісії для проведення співбесіди

Про склад фахових атестаційних комісій (магістерський рівень)

Про склад фахових атестаційних комісій (бакалаврський рівень)

Про склад предметних екзаменаційних комісій для іноземних громадян

Про склад відбіркових комісій

Про склад апеляційної комісії

Про склад предметних екзаменаційних та конкурсних комісій для проведення вступних випробувань

Про склад комісії для проведення творчого конкурсу

Про призначення керівника освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна"

Положення про освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" в 2021 році Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

НАКАЗИ ТА ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Про затвердження порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти

 

Творчий конкурс АДОМ

ВСТУП заставки для видео 2

правила навчання

Довідник ОР бакалавр

Зараз на сайті:

На сайті 52 гостей та користувачі відсутні