Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Інформація про спеціальність та контакти Сайт випускової кафедри

 051 Економіка

 Економіка bookphone1  Переглянути  
 Міжнародна економіка bookphone1 Переглянути
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит bookphone1 Переглянути 
 073 Менеджмент  Менеджмент організацій міського господарства bookphone1 Переглянути 
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу bookphone1  Переглянути
 Менеджмент. Управління проектами bookphone1  Переглянути 
 Менеджмент міжнародних компаній  bookphone1 Переглянути  
 Логістика bookphone1 Переглянути
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу bookphone1  Переглянути
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки bookphone1 Переглянути 
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології bookphone1  Переглянути 
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електротехнічні системи електроспоживання bookphone1  Переглянути
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії  bookphone1 Переглянути
 Електромеханіка bookphone1 Переглянути
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія bookphone1  Переглянути
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології bookphone1  Переглянути
 192 Будівництво та цивільна інженерія
    
 Міське будівництво та господарство bookphone1 Переглянути
 Промислове і цивільне будівництво bookphone1 Переглянути
 Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
bookphone1 Переглянути
 Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція) bookphone1 Переглянути
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій bookphone1 Переглянути
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології bookphone1  Переглянути
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  bookphone1  Переглянути
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа bookphone1 Переглянути
 242 Туризм  Туризм bookphone1 Переглянути
 263 Цивільна безпека  Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці  bookphone1

Переглянути

 Охорона праці
 Цивільний захист
 275 Транспортні технології   Транспортні технології (міський транспорт)
bookphone1 Переглянути
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування bookphone1 Переглянути

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді нашого Університету!

Для участі в олімпіаді Вам необхідно:

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ОЛІМПІАДУ

Математика

Фізика

Географія

Біологія

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ!!!

Математика реєстрація

Фізика реєстрація

Географія реєстрація

Біологія реєстрація

ПРОЙТИ І ДИСТАНЦІЙНИЙ ТУР ОЛІМПІАДИ

Завдання І-го туру складається з 20 запитань у вигляді тестів. Розв’язання завдань здійснюється дистанційно протягом 1,5 години.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ви можете зайти на сторінку предмету тільки один раз.

Повідомлення про результати проходження І туру зможете отримати або безпосередньо після проходження туру, або воно буде надіслано Вам на електронну адресу.

Для входу на І тур олімпіади Ви повинні ввести отриманий по електронній пошті Ваш логін і пароль для певного курсу.

Курс з математики

Пароль filial

Курс з географії

Пароль geo

Курс з фізики

Пароль Фізика

Курс з біології

Пароль не потрібен

ЯКЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ НЕОБХІДНУ КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, ВИ ОТРИМАЄТЕ ЗАПРОШЕННЯ НА ІІ ОЧНИЙ ТУР

ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ІІ ТУРУ ВИ ЗМОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВІ БАЛИ (ВІД 1 ДО 20) ДО ВІДПОВІДНОГО ПРЕДМЕТУ ЗНО (НА ВАШ ВИБІР, ЯКЩО ВИ НАБРАЛИ БАЛИ З ДЕКІЛЬКОХ ПРЕДМЕТІВ) ДО СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА

БАЖАЄМО УСПІХІВ ТА ЧЕКАЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ У НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ!

Інформація також розміщена на сторінці

http://www.kname.edu.ua/index.php/component/content/article/3044

Правила прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (додаток 1 до Правил прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (додаток 5 до Правил прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році)

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році (додаток 6 до Правил прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році)

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році (додаток 8 до Правил прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році)

 

 

Спеціальність

Освітня програма 

Кафедра

денна 

 заочна

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Архітектура та містобудування Містобудування

Кафедра містобудування

image001

 так  ні
Архітектура будівель і споруд Кафедра архітектури будівель і споруд, та дизайну архітектурного середовища так ні
Дизайн архітектурного середовища так ні
Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство

 Кафедра міського будівництва

image001

 так  так
Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)  так  ні

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівництво та цивільна інженерія Промислове та цивільне будівництво

Кафедра механіки ґрунтів, фундаментів і інженерної геології

image001

Кафедра будівельних конструкцій

Кафедра технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

image001

 так  так
 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій

Кафедра земельного адміністрування і геоінформаційних систем

image001

 так  так

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент Менеджмент. Управління проектами (освітньо-наукова)

Кафедра управління проектами у міському господарстві і будівництві

image001
так так
Менеджмент. Управління проектами так ні
Менеджмент організацій і адміністрування (освітньо-наукова)

Кафедра менеджменту і адміністрування

image001
так так
Менеджмент організацій і адміністрування так так
Менеджмент готельного курортного і туристичного сервісу Кафедра туризму і готельного господарстваimage001 так так
Комп'ютерні науки та інформаційні технології Комп'ютерні науки та інформаційні технології. Управління проектами

Кафедра управління проектами у міському господарстві і будівництві

image001
 так так
 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа

Кафедра туризму і готельного господарства

image001

 так  так
 Туризм Туризмознавство  так  так
 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент

Кафедра менеджменту і адміністрування

image001

 
 так  ні
Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами  ні  так

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА     

Економіка  Економіка підприємства

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

image001

 так  так
Облік і оподаткування Облік і аудит

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

image001

 
так так
Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою (освітньо-наукова) так ні
Бізнес-адміністрування

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

image001
так так
Управління фінансово-економічною безпекою

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

image001
так так
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

image001

так так

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ​

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи електроспоживання

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст

image001

так  так
Світлотехніка і джерела світла

Кафедра світлотехніки і джерел світла

image001
так так
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст

image001

Кафедра світлотехніки і джерел світла

image001
так ні
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ​
 Екологія Екологія міст

Кафедра інженерної екології міст 

image001

 так  так
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища  так  так
Будівництво та цивільна інженерія   Водопосточання та водовідведення

Кафедра водопостачання, водовідведення і очистки вод

image001

 так  так
Теплогазопостачання і вентиляція Кафедра експлуатації газових і теплових систем так так
Раціональне використання і охорона водних ресурсів

Кафедра водопостачання, водовідведення і очистки вод

image001
так так
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології так ні

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Менеджмент  Логістика

Кафедра транспортних систем та логістики

image001

 так  так
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Кафедра електричного транспорту

image001

 так  так
Електричний транспорт  так  так
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  так  так
Цивільна безпека Охорона праці

Кафедра охорона праці та безпека життєдіяльності

image001

image001
так так
Транспортні технології Транспортні системи

Кафедра транспортних систем та логістики

image001

так так
Організація перевезень і управління на транспорті так так

 КАЛАВР (денна форма)

БАКАЛАВР (заочна форма)

МАГІСТР (денна форма)

МАГІСТР (заочна форма)

Зараз на сайті:

На сайті 40 гостей та користувачі відсутні

Увага!

Для вступу на навчання у 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017-2020 років!