1

2

3

5

Шановні вступники!!!

 Згідно із Законом України «Про вищу освіту» та Рішенням Приймальної комісії (протокол №7 від 06 травня 2020 р.) інформуємо, що цього року додаткові фахові вступні випробування при перехресному вступі в магістратуру у 2020 році скасовані.

 

     Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови буде проходити дистанційно.

Реєстрація розпочинається з 9.00 12 травня та закінчується о 18.00 05 червня 2020 року

     Вступник, у цей термін, має надіслати на офіційну електронну адресу відбіркових комісій факультетів (наведені нижче) скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової карти платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • медичного висновку за формою облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунтах 3-7 розділу ІІІ "Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них", затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов’язково повинен зазначити прізвище, ім’я, по батькові

В тексті листа вступник обов’язково повинен зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності)

     Відповідальним працівником відбіркової комісії факультету буде проведена перевірка наявності документів, що потрібні для реєстрації вступника, та надана відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи).

     Якщо після перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

     Якщо після перевірки документів буде установлено, що особа має права брати участь у конкурсному відборі, відповідальним працівником факультету буде проведена реєстрація вступника та на електронну адресу, указану в Анкеті, буде відправлена сканована копія екзаменаційного листка.

Вступник повинен перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з'ясування ситуації

     Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв'язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті.

Зверніть увагу на перелік міст в яких буде проводитися єдиний вступний іспит:

     Вступні випробування (основна сесія єдиного вступного іспиту) буде проводитися в усіх обласних центрах (крім міст Донецьк і Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ і Маріуполь Донецької області та місті Сєверодонецьк Луганської області

     Також можливе складання єдиного вступного іспиту з англійської мови в наступних містах:

 • Біла Церква (Київська область);
 • Кременчук (Полтавська область);
 • Кривий Ріг (Дніпропетровська область);
 • Мелітополь (Запорізька область);
 • Умань (Черкаська область).

     Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

 

Електронні адреси відбіркових комісій факультетів та номера телефонів за якими можна отримати консультацію (денна форма навчання) 

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Електронна адреса Контактний телефон
 051 Економіка  Економічна аналітика Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0505677720
0977130328
 051 Економіка  Міжнародна економіка Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0505677720 
0977130328 
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0505677720 
0977130328 
 073 Менеджмент   Менеджмент (освітньо-наукова) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (057)7073376
 073 Менеджмент   Бізнес-адміністрування  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0505677720 
0977130328
 073 Менеджмент   Управління фінансово-економічною безпекою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0505677720
0977130328
 073 Менеджмент  Менеджмент. Управління проектами Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (057)7073376
 073 Менеджмент  Менеджмент організацій і адміністрування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (057)7073376
 073 Менеджмент   Логістика Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 689203071
0677311111 
 073 Менеджмент   Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (057)7073368
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0505677720
0977130328
 101 Екологія  Екологія міст Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0502782007
0686065073
 122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (057)7073376 
 122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки. Управління проектами Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (057)7073376 
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні системи і комплекси транспортних засобів Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричний транспорт Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електротехнічні системи електроспоживання Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0505606835
0663618793
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0505606835
0663618793
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Світлотехніка і джерела світла Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0957591509
0663618793
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології  Системна інженерія Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (057)7073376 
 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології та інженерія  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0502782007
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0502782007
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0502782007
 191 Архітектура та містобудування  Містобудування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073184
0957706059
 191 Архітектура та містобудування  Архітектура будівель і споруд Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073184
0957706059
 191 Архітектура та містобудування  Архітектура будівель і споруд (освітньо-наукова) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073184 
0957706059
 191 Архітектура та містобудування  Дизайн архітектурного середовища Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073184 
0957706059
 192 Будівництво та цвільна інженерія  Міське будівництво та господарство Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073184 
0957706059
 192 Будівництво та цвільна інженерія  Промислове і цивільне будівництво**  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0674757794
 192 Будівництво та цвільна інженерія  Водопостачання та водовідведення Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0502782007
 192 Будівництво та цвільна інженерія  Теплогазопостачання і вентиляція Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0502782007
 192 Будівництво та цвільна інженерія  Будівництво та цивільна інженерія** (освітньо-наукова) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0674757794
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0661136563
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0502782007
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073184 
0957706059
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельна і ресторанна справа Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (057)7073368
 242 Туризм  Туризмознавство Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (057)7073368
 263 Цивільна безпека   Охорона праці Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (099)5288266
 275 Транспортні технології  Транспортні системи Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0689203071
0677311111
 275 Транспортні технології  Організація перевезень і управління на транспорті Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  0689203071
0677311111
 275 Транспортні технології  Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова)  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0689203071
0677311111
 281 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (057)7073376

 

 

Електронна адреса відбіркової комісії центру заочного дистанційного навчання та номера телефонів за якими можна отримати консультацію (заочна форма навчання) 

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Електронна адреса Контактний телефон
 051 Економіка  Економічна аналітика  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   (057)7073273 
  
 051 Економіка  Міжнародна економіка  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 073 Менеджмент  Бізнес-адміністрування  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 073 Менеджмент  Управління фінансово-економічною безпекою   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 073 Менеджмент  Менеджмент. Управління проектами  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
 
 073 Менеджмент  Менеджмент організацій і адміністрування  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 073 Менеджмент  Логістика  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 073 Менеджмент  Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 101 Екологія  Екологія міст  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки. Управління проектами  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричний транспорт  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електротехнічні системи електроспоживання  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   (057)7073273
  
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Світлотехніка і джерела світла  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології  Системна інженерія  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 192 Будівництво та цвільна інженерія  Міське будівництво та господарство  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 192 Будівництво та цвільна інженерія  Промислове і  цивільне будівництво**  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 192 Будівництво та цвільна інженерія  Водопостачання та водовідведення  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 192 Будівництво та цвільна інженерія  Теплогазопостачання і вентиляція  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельна і ресторанна справа  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 242 Туризм  Туризмознавство  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 263 Цивільна безпека  Охорона праці  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 275 Транспортні технології  Транспортні системи  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 275 Транспортні технології  Організація перевезень і управління на транспорті  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 281 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273
  
 281 Публічне управління та адміністрування  Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (057)7073273

** - спеціальності та освітні програми, на яких викладання здійснюється іноземною мовою  для іноземців або осіб без громадянства

 

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка

 

Лист Міністерства освіти і науки України щодо реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄВІ/ЄФВВ)

 

 

 

 

Творчий конкурс АДОМ

ВСТУП заставки для видео 2

правила навчання

Довідник ОР бакалавр

Зараз на сайті:

На сайті 53 гостей та користувачі відсутні