​​

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Інформація про спеціальність та контакти Сайт випускової кафедри

 051 Економіка

 Економічна аналітика bookphone1 Переглянути
 Міжнародна економіка   Переглянути
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит  bookphone1 Переглянути
 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування bookphone1  Переглянути 
Управління фінансово-економічною безпекою bookphone1 Переглянути
 Менеджмент організацій і адміністрування
bookphone1 Переглянути
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу bookphone1 Переглянути
 Менеджмент. Управління проектами bookphone1 Переглянути
 Логістика bookphone1 Переглянути
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність bookphone1 Переглянути
 101 Екологія  Екологія міст   Переглянути
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки  bookphone1 Переглянути
 Комп'ютерні науки. Управління проектами bookphone1 Переглянути
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричний транспорт bookphone1 Переглянути
 Електротехнічні системи електроспоживання bookphone1 Переглянути
 Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток  
bookphone1 Переглянути
 Світлотехніка і джерела світла
bookphone1 Переглянути
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія bookphone1 Переглянути
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології    
 192 Будівництво та цивільна інженерія
    
 Міське будівництво та господарство

bookphone1

Переглянути
 Промислове і цивільне будівництво bookphone1 Переглянути
 Водопостачання та водовідведення bookphone1 Переглянути
 Теплогазопостачання і вентиляція bookphone1 Переглянути
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій bookphone1 Переглянути
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології bookphone1 Переглянути
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельна і ресторанна справа bookphone1

Переглянути

 242 Туризм  Туризмознавство bookphone1 Переглянути
 263 Цивільна безпека  Охорона праці bookphone1 Переглянути
 275 Транспортні технології   Транспортні системи

bookphone1

Переглянути
 281 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент
bookphone1 Переглянути
 Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами bookphone1 Переглянути

Зараз на сайті:

На сайті 82 гостей та користувачі відсутні