Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання, грн
 051 Економіка
  
 Економіка  7900
 Економіка підприємства 7900
 Міжнародна економіка 7900
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит 7900
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент організацій міського господарства 7900
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу 7900
 Менеджмент. Управління проектами 7900
 Логістика 7900
 Менеджмент міжнародних компаній 7900
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу 7900
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки 7900
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології 7900
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електротехнічні системи електроспоживання 7900
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 7900
 Електромеханіка 7900
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія 7900
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища 7900
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології 8670
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство 7900
 Цивільна інженерія 7900
 Промислове цивільне будівництво 7900
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій 7900
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 7900
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа 11200
 242 Туризм  Туризм 11200
 263 Цивільна безпека  Охорона праці
7900
 Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці 7900
 Цивільний захист 7900
 275 Транспортні технології  Транспортні технології (міський транспорт) 7900
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування 7900