Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) для небюджетних конкурсних пропозицій Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
 051 Економіка

 1. Економіка

Українська мова і література 0,5 0,1 100
Математика  0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 2. Міжнародна економіка Українська мова і література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 071 Облік і оподаткування   Облік і аудит


Українська мова і література  0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 073 Менеджмент  1. Менеджмент організацій міського господарства  Українська мова і література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100

2. Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

Українська мова і література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 3. Менеджмент. Управління проектами Українська мова і література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 4. Менеджмент міжнародних компаній   Українська мова і література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 5. Логістика Українська мова і література  0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу Українська мова і література  0,5 0,1 100
Математика  0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 122 Комп'ютерні науки  1. Комп'ютерні науки Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 2. Комп'ютерні науки. Управління проектами Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1. Електротехнічні системи електроспоживання

 

Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 2. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 3. Електромеханіка Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 4. Інженерія електротранспортних комплексів Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2  100
 192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Цивільна інженерія

 2. Промислове і цивільне будівництво

 3. Міське будівництво та господарство

Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2  100
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100
 241 Готельно-ресторанна справа
  
 Готельно-ресторанна справа
  
Українська мова і література 0,5 0,1 100
Іноземна мова 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Математика

або Фізика або Хімія

0,2 100
 242 Туризм
  
 Туризм
  
Українська мова і література 0,5 0,1 100
Іноземна мова 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Математика

або Фізика або Хімія

0,2 100
 263 Цивільна безпека

 1. Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці 

Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Фізика або Іноземна мова 0,2 100
 2. Охорона праці Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Фізика або Іноземна мова 0,2 100
 275 Транспортні технології
  
Транспортні технології (міський транспорт)
  
Українська мова 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Фізика або Іноземна мова

0,2 100
 281 Публічне управління та адміністрування
  
 Публічне управління та адміністрування Українська мова і література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України або Географія

або Біологія або Іноземна мова

або Фізика або Хімія

0,2 100