​​

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Інформація про спеціальність та контакти Сайт випускової кафедри

 051 Економіка

 Економіка підприємства  bookphone1 Переглянути  
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит  bookphone1 Переглянути
 073 Менеджмент Менеджмент (освітньо-наукова)   Переглянути
Бізнес-адміністрування  bookphone1 Переглянути 
Управління фінансово-економічною безпекою  bookphone1  Переглянути
 Менеджмент організацій і адміністрування
 bookphone1 Переглянути
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу  bookphone1 Переглянути
 Менеджмент. Управління проектами bookphone1  Переглянути
 Логістика  bookphone1 Переглянути
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  bookphone1 Переглянути
 101 Екологія  Екологія міст
   Переглянути
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки   Переглянути
 Комп'ютерні науки. Управління проектами bookphone1 Переглянути
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і комплекси транспортних засобів   Переглянути 
Електричний транспорт  
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  
 Електротехнічні системи електроспоживання   Переглянути
Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток 
 bookphone1  Переглянути
 Світлотехніка і джерела світла
   Переглянути
 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)
  Переглянути 
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища   Переглянути
 191 Архітектура та містобудування
  
Архітектура будівель і споруд
    bookphone1   Переглянути
Архітектура будівель і споруд (освітньо-наукова) bookphone1
Дизайн архітектурного середовища bookphone1  Переглянути
Містобудування bookphone1 Переглянути 
 192 Будівництво та цивільна інженерія
    
 Міське будівництво та господарство

      bookphone1

Переглянути
 Промислове і цивільне будівництво bookphone1 Переглянути
 Водопостачання та водовідведення bookphone1 Переглянути 
 Теплогазопостачання і вентиляція  bookphone1 Переглянути 
 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)
 bookphone1 Переглянути
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій   Переглянути
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  bookphone1 Переглянути
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство  bookphone1 Переглянути
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельна і ресторанна справа  bookphone1 Переглянути
 242 Туризм  Туризмознавство  bookphone1 Переглянути
 263 Цивільна безпека  Охорона праці bookphone1  Переглянути
 275 Транспортні технології   Транспортні системи

   bookphone1

Переглянути

 Організація перевезень і управління на транспорті bookphone1
 Розумний транспорт і логістика для міст bookphone1
 281 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент
  Переглянути 
 Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами  bookphone1