ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді нашого Університету!

Для участі в олімпіаді Вам необхідно:

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ОЛІМПІАДУ

Математика

Фізика

Географія

Біологія

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ!!!

Математика реєстрація

Фізика реєстрація

Географія реєстрація

Біологія реєстрація

ПРОЙТИ І ДИСТАНЦІЙНИЙ ТУР ОЛІМПІАДИ

Завдання І-го туру складається з 20 запитань у вигляді тестів. Розв’язання завдань здійснюється дистанційно протягом 1,5 години.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ви можете зайти на сторінку предмету тільки один раз.

Повідомлення про результати проходження І туру зможете отримати або безпосередньо після проходження туру, або воно буде надіслано Вам на електронну адресу.

Для входу на І тур олімпіади Ви повинні ввести отриманий по електронній пошті Ваш логін і пароль для певного курсу.

Курс з математики

Пароль filial

Курс з географії

Пароль geo

Курс з фізики

Пароль Фізика

Курс з біології

Пароль не потрібен

ЯКЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ НЕОБХІДНУ КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, ВИ ОТРИМАЄТЕ ЗАПРОШЕННЯ НА ІІ ОЧНИЙ ТУР

ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ІІ ТУРУ ВИ ЗМОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВІ БАЛИ (ВІД 1 ДО 20) ДО ВІДПОВІДНОГО ПРЕДМЕТУ ЗНО (НА ВАШ ВИБІР, ЯКЩО ВИ НАБРАЛИ БАЛИ З ДЕКІЛЬКОХ ПРЕДМЕТІВ) ДО СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА

БАЖАЄМО УСПІХІВ ТА ЧЕКАЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ У НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ!

Інформація також розміщена на сторінці

http://www.kname.edu.ua/index.php/component/content/article/3044

Спеціальність Спеціалізація Сайт випускової кафедри

 051 Економіка

 Економіка підприємства Переглянути  
 Міжнародна економіка
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит Переглянути
 Фінансово-економічна безпека підприємства Переглянути
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі
 073 Менеджмент  Менеджмент організацій міського господарства Переглянути
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу  Переглянути
 Менеджмент. Управління проектами  Переглянути
 Логістика Переглянути
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу Переглянути
 101 Екологія  Екологія Переглянути
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки Переглянути
 Комп'ютерні науки. Управління проектами Переглянути
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології Переглянути
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електротехнічні системи електроспоживання Переглянути
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища  Переглянути
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії Переглянути
 Електромеханіка Переглянути
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія Переглянути
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища Переглянути
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  Переглянути
 191 Архітектура та містобудування
  
Архітектура
  Переглянути
 192 Будівництво та цивільна інженерія
    
 Міське будівництво та господарство Переглянути
 Промислове і цивільне будівництво

Переглянути
 Цивільна інженерія Переглянути
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій Переглянути
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Переглянути
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  Переглянути
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство Переглянути
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа Переглянути
 242 Туризм  Туризм
 263 Цивільна безпека  Охорона праці  Переглянути
 Цивільний захист  Переглянути
 275 Транспортні технології   Транспортні технології Переглянути
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування Переглянути

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 1: доповнення

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно- медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра 

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 7. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

Додаток 8. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році 

Додаток 11. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА В 2016 РОЦІ

Спеціальність

Освітня програма 

Кафедра

денна 

 заочна

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Архітектура та містобудування Містобудування

Кафедра містобудування

image001

 так  ні
Архітектура будівель і споруд Кафедра архітектури будівель і споруд, та дизайну архітектурного середовища так ні
Дизайн архітектурного середовища так ні
Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство

 Кафедра міського будівництва

image001

 так  так
Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)  так  ні

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівництво та цивільна інженерія Промислове та цивільне будівництво

Кафедра механіки ґрунтів, фундаментів і інженерної геології

image001

Кафедра будівельних конструкцій

Кафедра технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

image001

 так  так
 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій

Кафедра земельного адміністрування і геоінформаційних систем

image001

 так  так

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент Менеджмент. Управління проектами (освітньо-наукова)

Кафедра управління проектами у міському господарстві і будівництві

image001
так так
Менеджмент. Управління проектами так ні
Менеджмент організацій і адміністрування (освітньо-наукова)

Кафедра менеджменту і адміністрування

image001
так так
Менеджмент організацій і адміністрування так так
Менеджмент готельного курортного і туристичного сервісу Кафедра туризму і готельного господарстваimage001 так так
Комп'ютерні науки та інформаційні технології Комп'ютерні науки та інформаційні технології. Управління проектами

Кафедра управління проектами у міському господарстві і будівництві

image001
 так так
 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа

Кафедра туризму і готельного господарства

image001

 так  так
 Туризм Туризмознавство  так  так
 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент

Кафедра менеджменту і адміністрування

image001

 
 так  ні
Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами  ні  так

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА     

Економіка  Економіка підприємства

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

image001

 так  так
Облік і оподаткування Облік і аудит

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

image001

 
так так
Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою (освітньо-наукова) так ні
Бізнес-адміністрування

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

image001
так так
Управління фінансово-економічною безпекою

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

image001
так так
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

image001

так так

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ​

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи електроспоживання

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст

image001

так  так
Світлотехніка і джерела світла

Кафедра світлотехніки і джерел світла

image001
так так
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст

image001

Кафедра світлотехніки і джерел світла

image001
так ні
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ​
 Екологія Екологія міст

Кафедра інженерної екології міст 

image001

 так  так
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища  так  так
Будівництво та цивільна інженерія   Водопосточання та водовідведення

Кафедра водопостачання, водовідведення і очистки вод

image001

 так  так
Теплогазопостачання і вентиляція Кафедра експлуатації газових і теплових систем так так
Раціональне використання і охорона водних ресурсів

Кафедра водопостачання, водовідведення і очистки вод

image001
так так
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології так ні

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Менеджмент  Логістика

Кафедра транспортних систем та логістики

image001

 так  так
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Кафедра електричного транспорту

image001

 так  так
Електричний транспорт  так  так
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  так  так
Цивільна безпека Охорона праці

Кафедра охорона праці та безпека життєдіяльності

image001

image001
так так
Транспортні технології Транспортні системи

Кафедра транспортних систем та логістики

image001

так так
Організація перевезень і управління на транспорті так так

 КАЛАВР (денна форма)

БАКАЛАВР (заочна форма)

МАГІСТР (денна форма)

МАГІСТР (заочна форма)

Вступ2019

VstupINFO

Баннер вступосвіта 

Сейчас на сайте:

Сейчас 199 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте