Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Перелік вступних іспитів та випробувань Вагові коефіцієнти
 051 Економіка

 1. Економічна аналітика

 2. Міжнародна економіка

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 071 Облік і оподаткування  1. Облік і аудитЄВІ

0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 073 Менеджмент 1. Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

 2. Бізнес-адміністрування

 3. Менеджмент. Управління проектами

 4. Логістика

 5. Управління фінансово-економічною безпекою

 6. Менеджмент організацій і адміністрування

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 101 Екологія    Екологія міст ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 122 Комп'ютерні науки

 1. Комп'ютерні науки

 2. Комп'ютерні науки. Управління проектами

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1. Світлотехніка і джерела світла

 2. Електричний транспорт

 3. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 4. Електротехнічні системи електроспоживання

 5. Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Міське будівництво та господарство

 2. Водопостачання та водовідведення

 3. Промислове і цивільне будівництво

 4. Теплогазопостачання і вентиляція

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 241 Готельно-ресторанна справа
  
 Готельна і ресторанна справа 
  
ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 242 Туризм
  
 Туризмознавство
  
ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 263 Цивільна безпека

Охорона праці

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 275 Транспортні технології
  

 1. Транспортні системи

 2. Організація перевезень і управління на транспорті

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 281 Публічне управління та адміністрування
  

 1. Адміністративний менеджмент

 2. Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Перелік вступних іспитів та випробувань Вагові коефіцієнти
 051 Економіка

 1. Економічна аналітика

 2. Міжнародна економіка

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 071 Облік і оподаткування  1. Облік і аудитЄВІ

0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 073 Менеджмент  1. Менеджмент (освітньо-наукова)

 2. Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

 3. Бізнес-адміністрування

 4. Менеджмент. Управління проектами

 5. Логістика

 6. Управління фінансово-економічною безпекою

 7. Менеджмент організацій і адміністрування

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 101 Екологія    Екологія міст ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 122 Комп'ютерні науки

 1. Комп'ютерні науки

 2. Комп'ютерні науки. Управління проектами

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1. Електричні системи і комплекси транспортних засобів

 2 Світлотехніка і джерела світла

 3. Електричний транспорт

 4. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 5. Електротехнічні системи електроспоживання

 6. Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток

 7. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології та інженерія ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 191 Архітектура та містобудування

 1. Архітектура будівель і споруд

 2. Містобудування

 3. Архітектура будівель і споруд (освітньо-наукова)

 4. Дизайн архітектурного середовища

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Міське будівництво та господарство

 2. Водопостачання та водовідведення

 3. Промислове і цивільне будівництво

 4. Теплогазопостачання і вентиляція

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 206 Садово-паркове господарство
  
 Садово-паркове господарство ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 241 Готельно-ресторанна справа
  
 Готельна і ресторанна справа 
  
ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 242 Туризм
  
 Туризмознавство
  
ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 263 Цивільна безпека

Охорона праці

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 275 Транспортні технології
  

 1. Транспортні системи

 2. Організація перевезень і управління на транспорті

 3. Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова)  

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75
 281 Публічне управління та адміністрування
  

 1. Адміністративний менеджмент

 2. Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами

ЄВІ 0,25
Фахове вступне випробування 0,75

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Перелік конкурсних предметів (фахових випробувань, творчих конкурсів) для  небюджетних конкурсних пропозицій Вагові коефіцієнти
 022 Дизайн  Дизайн

Українська мова і література

 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Творчий конкурс

0,5
 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 051 Економіка

 1. Економіка підприємства

 2. Міжнародна економіка

Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 071 Облік і оподаткування  1. Облік і аудит


 2. Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі


 3. Фінансово-економічна безпека підприємства

Українська мова і література

0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 073 Менеджмент  1. Менеджмент організацій міського господарства

 2. Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

 3. Менеджмент міжнародних компаній

4. Менеджмент. Управління проектами

5. Логістика

Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 101 Екологія    Екологія Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 122 Комп'ютерні науки

 1. Комп'ютерні науки

 2. Комп'ютерні науки. Управління проектами

Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 126 Інформаційні системи та технології
 Інформаційні системи та технології Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1. Електротехнічні системи електроспоживання

 2 Світлотехніка та дизайн світлового середовища

 3. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

 4. Електромеханіка

Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології та інженерія Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 191 Архітектура та містобудування  Архітектура Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Творчий конкурс 

0,5
 192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Міське будівництво та господарство

 2. Цивільна інженерія

 3. Промислове і цивільне будівництво

Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 206 Садово-паркове господарство
  
 Садово-паркове господарство Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 241 Готельно-ресторанна справа
  
 Готельно-ресторанна справа 
  
Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 242 Туризм
  
 Туризм 
  
Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 263 Цивільна безпека

 1.Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці

 2. Охорона праці

Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 275 Транспортні технології
  
Транспортні технології (міський транспорт) 
  
Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 281 Публічне управління та адміністрування
  
 Публічне управління та адміністрування Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Перелік конкурсних предметів (фахових випробувань, творчих конкурсів) для  небюджетних конкурсних пропозицій Вагові коефіцієнти
 051 Економіка

 1. Економіка підприємства

 2. Міжнародна економіка

Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит

Українська мова і література

0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 073 Менеджмент  1. Менеджмент організацій міського господарства

 2. Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

 3. Менеджмент міжнародних компаній

4. Менеджмент. Управління проектами

5. Логістика

Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 122 Комп'ютерні науки

 1. Комп'ютерні науки

 2. Комп'ютерні науки. Управління проектами

Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 126 Інформаційні системи та технології
 Інформаційні системи та технології Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1. Електротехнічні системи електроспоживання

 2 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

 3. Електромеханіка

Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Міське будівництво та господарство

 2. Цивільна інженерія

 3. Промислове і цивільне будівництво

Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 241 Готельно-ресторанна справа
  
 Готельно-ресторанна справа 
  
Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 242 Туризм
  
 Туризм 
  
Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 263 Цивільна безпека

 1.Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці

 2. Охорона праці

Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 275 Транспортні технології
  
Транспортні технології (міський транспорт) 
  
Українська мова 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 281 Публічне управління та адміністрування
  
 Публічне управління та адміністрування Українська мова і література 0,25

Математика або Історія України

або Фізика або Іноземна мова 

або Географія або Біологія або Хімія

0,25

Фахове вступне випробування

0,5

 

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Перелік конкурсних предметів (фахових випробувань, творчих конкурсів) для бюджетних та небюджетних конкурсних пропозицій Вагові коефіцієнти
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1. Світлотехніка та дизайн світлового середовища

 2. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

Українська мова 0,25
 Математика 0,25

Фахове вступне випробування

0,5

 1. Електромеханіка

 2. Електротехнічні системи електроспоживання

Українська мова  0,25
Історія України  0,25
Фахове вступне випробування  0,5
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія Українська мова 0,25
Історія України 0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища Українська мова 0,25
Історія України 0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Міське будівництво та господарство

 2. Цивільна інженерія

 3. Промислове і цивільне будівництво

Українська мова 0,25
Історія України 0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій Українська мова 0,25
Історія України 0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Українська мова 0,25
 Історія України 0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 206 Садово-паркове господарство
  
 Садово-паркове господарство Українська мова 0,25
Історія України 0,25

Фахове вступне випробування

0,5
 275 Транспортні технології
  
Транспортні технології (міський транспорт) 
  
Українська мова 0,25
Історія України 0,25

Фахове вступне випробування

0,5