Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання*, грн
 051 Економіка
 Економіка підприємства 6200
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит 6200
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент організацій міського господарства 6200
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу 6200
 Менеджмент. Управління проектами 6200
 Логістика 6200
 Менеджмент міжнародних компаній  
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  6200
 101 Екологія  Екологія 6000
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки  
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології  
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електротехнічні системи електроспоживання  6200
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища  6200
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 6200
 Електромеханіка 6200
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища 6000
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  7000
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство 6200
 Цивільна інженерія 6200
 Промислове цивільне будівництво 6200
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій 6200
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 6000
 205 Лісове господарство  Лісове господарство 6000
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа 6300
 242 Туризм  Туризм 6300
 263 Цивільна безпека  Охорона праці
6000
 Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці  
 Цивільний захист 6000
 275 Транспортні технології  Транспортні технології (міський транспорт) 6200
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування 6200

* вартість навчання у 2018 році