Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання*, грн
 022 Дизайн  Дизайн 15000
 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 15000
 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська  13100
 051 Економіка
 Економіка підприємства 13700
 Міжнародна економіка
13700
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит 13700
 Фінансово-економічна безпека підприємства 13700
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі 13700
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент організацій міського господарства 15300
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу 15300
 Менеджмент. Управління проектами 15300
 Менеджмент міжнародних компаній
 
 Логістика 15300
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  13700
 101 Екологія  Екологія 13100
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки 13100
 Комп'ютерні науки. Управління проектами 13100
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології 13100
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електротехнічні системи електроспоживання  13100
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища  13100
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 13100
 Електромеханіка 13100
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія 13100
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища 13100
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  13100
 191 Архітектура та містобудування  Архітектура 16000
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство 13100
 Цивільна інженерія 13100
 Промислове цивільне будівництво 13100
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій 13200
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 13100
 205 Лісове господарство  Лісове господарство 11000
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство 12000
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа 15400
 242 Туризм  Туризм 16400
 263 Цивільна безпека  Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці
 
 Охорона праці
13100
 Цивільний захист 13100
 275 Транспортні технології  Транспортні технології (міський транспорт) 13100
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування 15400

* вартість навчання у 2018 році