Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) для небюджетних конкурсних пропозицій Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
 051 Економіка

 1. Економіка

Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика  0,2 100
Географія або Іноземна мова  0,2 100
 2. Міжнародна економіка Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Географія або Іноземна мова 0,2 100
 071 Облік і оподаткування   Облік і аудит


Українська мова та література  0,5 0,1 100
Історія України  0,2 100
Іноземна мова або Географія  0,2 100
 073 Менеджмент  1. Менеджмент організацій міського господарства  Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Географія або Іноземна мова 0,2 100

2. Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

Українська мова та література 0,5 0,1 100
 Історія України 0,2 100
 Географія або Іноземна мова 0,2 100
 3. Менеджмент. Управління проектами Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Географія або Іноземна мова 0,2 100
 4. Менеджмент міжнародних компаній   Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
 Географія або Іноземна мова 0,2 100
 5. Логістика Українська мова та література  0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Географія або Іноземна мова 0,2 100
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу Українська мова та література  0,5 0,1 100
Математика  0,2 100
Іноземна мова або Географія  0,2 100
 122 Комп'ютерні науки  1. Комп'ютерні науки Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Іноземна мова або Математика 0,2 100
 2. Комп'ютерні науки. Управління проектами Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Фізика або Іноземна мова 0,2 100
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Іноземна мова або Математика 0,2 100
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1. Електротехнічні системи електроспоживання

 

Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Математика або Географія 0,2 100
 2. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Історія України або Географія 0,2 100
 3. Електромеханіка Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Історія України або Географія 0,2 100
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології   Системна інженерія Українська мова та література  0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Іноземна мова або Математика 0,2 100
185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Географія або Хімія

0,2  100
 192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Цивільна інженерія

 2. Промислове і цивільне будівництво

 3. Міське будівництво та господарство

Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України

або Іноземна мова

0,2  100
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100
Історія України або Географія 0,2 100
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Фізика або Географія

0,2 100
 205 Лісове господарство  Лісове господарство Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Біологія або Географія 0,2 100
 241 Готельно-ресторанна справа
  
 Готельно-ресторанна справа
  
Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Географія або Іноземна мова 0,2 100
 242 Туризм
  
 Туризм
  
Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Географія або Іноземна мова 0,2 100
 263 Цивільна безпека

 1. Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці 

Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Іноземна мова або Географія 0,2 100
 2. Охорона праці Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Математика або Біологія 0,2 100
 3. Цивільний захист Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Математика або Іноземна мова 0,2 100
 275 Транспортні технології
  
Транспортні технології (міський транспорт)
  
Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

Історія України

або Іноземна мова

0,2 100
 281 Публічне управління та адміністрування
  
 Публічне управління та адміністрування Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100
Іноземна мова або Математика 0,2 100

Зараз на сайті:

We have 35 guests and no members online

Увага!

Для вступу на навчання у 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017-2020 років!