Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Програма фаховогорвипробування
 022 Дизайн  Дизайн Фахове випробування
 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Фахове випробування
 035 Філологія  Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) Фахове випробування
 051 Економіка  Економіка підприємства Фахове випробування
 Міжнародна економіка Фахове випробування
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит  Фахове випробування
 Фінансово-економічна безпека підприємства Фахове випробування
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі Фахове випробування
073 Менеджмент         Менеджмент організацій міського господарства  Фахове випробування
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу Фахове випробування
 Менеджмент. Управління проектами Фахове випробування
 Логістика  Фахове випробування
 
 Менеджмент міжнародних компаній  Фахове випробування
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Економіка та організація бізнесу
Фахове випробування
 101 Екологія
 Екологія  Фахове випробування
 122 Комп'ютерні науки
   
 Комп'ютерні науки
Фахове випробування
 Комп'ютерні науки. Управління проектами
Фахове випробування
 126 Інформаційні системи та технології
 Інформаційні системи та технології
Фахове випробування
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
       
 Електротехніка та електротехнології
Фахове випробування
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища
Фахове випробування
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
Фахове випробування
 Електромеханіка  Фахове випробування
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 Системна інженерія
Фахове випробування
 183 Технології захисту навколишнього середовища
 Технології захисту навколишнього середовища  Фахове випробування
 185 Нафтогазова інженерія та теехнології
 Нафтогазова інженерія та технології  Фахове випробування
 191 Архітектура та містобудування
 Архітектура  Фахове випробування
 192 Будівництво та цивільна інженерія
     
 Міське будівництво та господарство
Фахове випробування
 Цивільна інженерія
Фахове випробування
 Промислове цивільне будівництво
Фахове випробування
 193 Геодезія та землеустрій
 Геодезія та землеустрій
Фахове випробування
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Фахове випробування
 205 Лісове господарство

 Лісове господарство
Фахове випробування
 206 Садово-паркове господарство
 Садово-паркове господарство  Фахове випробування
 241 Готельно-ресторанна справа   Готельно-ресторанна справа  Фахове випробування
 242 Туризм   Туризм  Фахове випробування
 263 Цивільна безпека  Цивільний захист
Фахове випробування
 Охорона праці
Фахове випробування
 275 Транспортні технології
 Транспортні технології (міський транспорт)
Фахове випробування
 281 Публічне управління та адміністрування
 Публічне управління та адміністрування  Фахове випробування