Правила прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (додаток 1 до Правил прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (додаток 5 до Правил прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році)

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році (додаток 6 до Правил прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році)

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році (додаток 8 до Правил прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році)