Спеціальність

Освітня програма 

Кафедра

денна 

 заочна

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Архітектура та містобудування Містобудування

Кафедра містобудування

image001

 так  ні
Архітектура будівель і споруд Кафедра архітектури будівель і споруд, та дизайну архітектурного середовища так ні
Дизайн архітектурного середовища так ні
Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство

 Кафедра міського будівництва

image001

 так  так
Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)  так  ні

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівництво та цивільна інженерія Промислове та цивільне будівництво

Кафедра механіки ґрунтів, фундаментів і інженерної геології

image001

Кафедра будівельних конструкцій

Кафедра технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

image001

 так  так
 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій

Кафедра земельного адміністрування і геоінформаційних систем

image001

 так  так

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент Менеджмент. Управління проектами (освітньо-наукова)

Кафедра управління проектами у міському господарстві і будівництві

image001
так так
Менеджмент. Управління проектами так ні
Менеджмент організацій і адміністрування (освітньо-наукова)

Кафедра менеджменту і адміністрування

image001
так так
Менеджмент організацій і адміністрування так так
Менеджмент готельного курортного і туристичного сервісу Кафедра туризму і готельного господарстваimage001 так так
Комп'ютерні науки та інформаційні технології Комп'ютерні науки та інформаційні технології. Управління проектами

Кафедра управління проектами у міському господарстві і будівництві

image001
 так так
 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа

Кафедра туризму і готельного господарства

image001

 так  так
 Туризм Туризмознавство  так  так
 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент

Кафедра менеджменту і адміністрування

image001

 
 так  ні
Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами  ні  так

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА     

Економіка  Економіка підприємства

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

image001

 так  так
Облік і оподаткування Облік і аудит

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

image001

 
так так
Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою (освітньо-наукова) так ні
Бізнес-адміністрування

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

image001
так так
Управління фінансово-економічною безпекою

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

image001
так так
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

image001

так так

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ​

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи електроспоживання

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст

image001

так  так
Світлотехніка і джерела світла

Кафедра світлотехніки і джерел світла

image001
так так
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст

image001

Кафедра світлотехніки і джерел світла

image001
так ні
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ​
 Екологія Екологія міст

Кафедра інженерної екології міст 

image001

 так  так
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища  так  так
Будівництво та цивільна інженерія   Водопосточання та водовідведення

Кафедра водопостачання, водовідведення і очистки вод

image001

 так  так
Теплогазопостачання і вентиляція Кафедра експлуатації газових і теплових систем так так
Раціональне використання і охорона водних ресурсів

Кафедра водопостачання, водовідведення і очистки вод

image001
так так
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології так ні

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Менеджмент  Логістика

Кафедра транспортних систем та логістики

image001

 так  так
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Кафедра електричного транспорту

image001

 так  так
Електричний транспорт  так  так
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  так  так
Цивільна безпека Охорона праці

Кафедра охорона праці та безпека життєдіяльності

image001

image001
так так
Транспортні технології Транспортні системи

Кафедра транспортних систем та логістики

image001

так так
Організація перевезень і управління на транспорті так так

 КАЛАВР (денна форма)

БАКАЛАВР (заочна форма)

МАГІСТР (денна форма)

МАГІСТР (заочна форма)

Зараз на сайті:

We have 49 guests and no members online

Увага!

Для вступу на навчання у 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017-2020 років!