Програми вступних фахових випробувань для вступників у 2017 р.

для здобуття

СТУПЕНЮ БАКАЛАВРА на основі ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

  • участь у конкурсі на місця держзамовлення на 1-й курс за скороченим терміном навчання
  • 2-й(3-й) курс за нормативним терміном навчання (бюджет-за наявності вакантних місць, контракт)

Спеціальність

Спеціалізація(освітня програма)

051

Економіка

Економіка підприємства

071

Облік та оподаткування

Облік і аудит

073

Менеджмент

Менеджмент

073

Менеджмент

Логістика

074

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація бізнесу

101

Екологія

Екологія

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Комп’ютерні науки

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та електротехнології

Електромеханіка

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Системна інженерія

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

185

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

191

Архітектура тамістобудування

Архітектура

192

Будівництво та цивільна інженерія

Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)

Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

Міське будівництво та господарство

Промислове і цивільне будівництво

Гідротехніка (водні ресурси)

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія, картографія та землеустрій

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

Туризм

263

Цивільна безпека

Цивільний захист

Охорона праці

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології (міський транспорт)

Положение и программа вступительного экзамена - творческого конкурса для поступления на архитектурное направление по уровню подготовки  "Бакалавр"