Увага бакалаврам, спеціалістам, магістрам!

Новий рівень освіти!

Програма магістерської підготовки за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рішенням Ліцензійної комісії МОН України від 19 червня 2019 року (протокол № 139) у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова започатковано новий рівень освіти –програму магістерської підготовки за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології з ліцензованим обсягом прийому 30 осіб (денна форма навчання).

Це перша в Україні навчальна магістерська програма, розрахована на підготовку професіоналів із синтезу, проектування та створення інтелектуальних методів управління об’єктів та систем автоматизації на основі апарату системного аналізу, теорії інформації, математичного моделювання і оптимізації, теорії алгоритмів, штучного інтелекту з використанням баз даних та знань із застосуванням в предметній галузі Smart home, Smart city.

Для вступу на програму ЗНО з іноземної мови не потрібен!

Прийом заяв та документів - до 23 липня 2019 р.

Звертайтесь на кафедру прикладної математики і інформаційних технологій (ауд. 229, 231, Центральний корпус університету)