Розклад проведення творчого конкурсу 

Розклад проведення вступних iспитiв 

Розклад проведення консультацiй та вступних випробувань (ступiнь бакалавра на основi ОКР молодшого спецiалiста) денної форми навчання 

Розклад проведення консультацiй та вступних випробувань (ступiнь бакалавра на основi ОКР молодшого спецiалiста) заочної форми навчання 

Розклад проведення консультацiй та вступних випробувань (ступiнь магiстра на основi бакалавра) денної форми навчання 

Розклад проведення консультацiй та вступних випробувань (ступiнь магiстра на основi бакалавра) заочної форми навчання 

Розклад проведення консультацiй та вступних iспитiв з iноземної мови (ступiнь магiстра на основi бакалавра) денної форми навчання

Розклад проведення консультацiй та вступних iспитiв з iноземної мови (ступiнь магiстра на основi бакалавра) заочної форми навчання