Ласкаво просимо в Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова!

Наш сайт познайомить Вас зі спеціальностями нашого університету.
Внимательно изучите нижеприведенную информацию и сделайте правильный выбор.
Ведь этот выбор, скорее всего, изменит всю Вашу дальнейшую жизнь!

Харківський національний університет міського господарства - сучасний державний вищий навчальний заклад вищого в Україні рівня акредитації, в якому навчаються близько 16 тисяч студентів , з яких більше 500 - іноземні громадяни з 40 країн світу. У 2017 році університетові виповнилося 95 років.  

ХНУМГ імені О.М.Бекетова

Університет готує кадри для муніципального управління, будівництва, транспорту, електроенергетичного, водного, газового господарства, екології міст, готельного господарства та туризму, поліпшення екологічної чистоти міст і населених пунктів. Навчання ведеться за 24 спеціальностями і 30 спеціалізаціями . Термін навчання на ступінь бакалавра становить 4 - 4,5 роки, а на ступінь магістра 1 - 1,5 року, в залежності від обраної спеціальності.

Істотно змінені програми навчання з метою посилення фундаментальної підготовки, освоєння студентами обчислювальної техніки, вільного володіння іноземними мовами, вивчення спеціальних дисциплін за вибором, набуття навичок науково-дослідницької роботи.

За наявності ступеня магістра бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі за 27 спеціальностями - термін навчання 3 роки. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється в аспірантурі та докторантурі.

Університет підтримує тісні наукові й ділові зв'язки з вищими навчальними закладами, науковими та дослідницькими організаціями 11 країн світу, серед них Франція, Німеччина, США, Фінляндія, Великобританія, Швеція, Голландія, Ізраїль та ін. В університеті - 800 викладачів, 70 професорів і докторів наук, більш 300 кандидатів наук.

Наш Університет - великий науковий центр в області міського господарства. Творча діяльність колективу наших вчених спрямована на розробку сучасних методів проектування, будівництва та реконструкції будівель і споруд, створення ефективних будівельних конструкцій і матеріалів, поліпшення роботи комунальних підприємств, захист навколишнього середовища, очищення природних і стічних вод, вирішення питань розвитку міського транспорту.

Наші випускники - затребувані у всьому світі фахівці широкого профілю. Їх підготовка відповідає сучасним вимогам, поєднує загальнокультурну основу, теоретичні знання та практичні навички, вміння вирішувати науково-технічні завдання. Саме тому в ХНУМГ так багато іноземних студентів. Студенти і випускники вузу беруть участь у різних наукових, творчих і спортивних заходах регіонального та міжнародного рівня.

Загальна площа споруд Університету перевищує 160 тис. м2, в тому числі: 7 навчальних корпусів, 2 технікуму (житлово-комунальний і електромеханічний).

До послуг студентів - бібліотека, фонд якої складає близько 882 тис. томів, читальні зали, сучасні комп'ютерні аудиторії, Internet-центр, їдальні та кафе. Оздоровча база Університету складається з студентського санаторію-профілакторію і великого спортивного комплексу з просторими спортивними та тренажерними залами. У студентській поліклініці завжди можна отримати висококваліфіковану медичну допомогу.Студенти Університету мають можливість пройти підготовку за програмою офіцерів запасу і отримати військове звання.

У ХНУМГ мається 8 студентських комфортабельних гуртожитків із загальним числом місць - 2080. Місця в гуртожитку насамперед надаються іногороднім студентам і аспірантам, які навчаються заочною формою навчання.

Важливим чинником у виборі навчального закладу є наявність ліцензії на право ведення освітньої діяльності і свідоцтва про державну акредитацію - гарантій держави про якість освіти в обраному Вами ВНЗ.