Для вступу на навчання за програмами магістратури на основі ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра необхідно:

  Усі спеціальності, крім 206

  - сертифікат ЗНО з іноземної мови;

  - фахове вступне випробування;

  - додаткове вступне випробування

  Спеціальність 206 "Садово-паркове господарство"

  - вступний іспит з іноземної мови;

  - фахове вступне випробування;

  - додаткове вступне випробування

  Вступники, які мають диплом  спеціаліста або магістра за будь-якою спеціальністю, здобутою раніше

  - сертифікат ЗНО з іноземної мови

  або

  ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ;

 фахове вступне випробування;

  - додаткове вступне випробування

 

  У 2020 РОЦІ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ ПРИЙМАЮТЬСЯ СЕРТИФІКАТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2018 - 2020 РОКІВ!

 

     Для вступу на навчання за програмами бакалаврату на основі ОКР молодшого спеціаліста необхідно:

  Усі спеціальності, крім 051, 071, 073, 076, 281

  - сертифікат ЗНО з української мови та літератури;

  - фахове вступне випробування;

  - додаткове вступне випробування

  Спеціальності 

  051 Економіка (освітні програми: «Економіка підприємства», Міжнародна економіка);  

  071 Облік і оподаткування (освітні програми: «Облік і аудит», «Фінансово-економічна безпека підприємства», «Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі»); 

  073 Менеджмент (освітні програми: «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент готельного, курортного і туриcтського сервісу», «Менеджмент. Управління проектами», «Логістика»); 

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма: «Економіка та організація бізнесу»); 

  281 «Публічне управління та адміністрування»

  - сертифікат ЗНО з української мови та літератури;

  - сертифікат ЗНО з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій);

  - фахове вступне випробування;

  - додаткове вступне випробування

 

У 2020 РОЦІ ПРИЙМАЮТЬСЯ СЕРТИФІКАТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2017 - 2020 РОКІВ!

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Інформація про спеціальність та контакти Сайт випускової кафедри

 051 Економіка

 Економіка bookphone1  Переглянути  
 Міжнародна економіка bookphone1 Переглянути
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит bookphone1 Переглянути 
 073 Менеджмент  Менеджмент організацій міського господарства bookphone1 Переглянути 
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу bookphone1  Переглянути
 Менеджмент. Управління проектами bookphone1  Переглянути 
 Менеджмент міжнародних компаній  bookphone1 Переглянути  
 Логістика bookphone1 Переглянути
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу bookphone1  Переглянути
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки bookphone1 Переглянути 
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології bookphone1  Переглянути 
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електротехнічні системи електроспоживання bookphone1  Переглянути
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії  bookphone1 Переглянути
 Електромеханіка bookphone1 Переглянути
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія bookphone1  Переглянути
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології bookphone1  Переглянути
 192 Будівництво та цивільна інженерія
    
 Міське будівництво та господарство bookphone1 Переглянути
 Промислове і цивільне будівництво bookphone1 Переглянути
 Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
bookphone1 Переглянути
 Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція) bookphone1 Переглянути
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій bookphone1 Переглянути
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології bookphone1  Переглянути
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  bookphone1  Переглянути
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа bookphone1 Переглянути
 242 Туризм  Туризм bookphone1 Переглянути
 263 Цивільна безпека  Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці
bookphone1

Переглянути

 Охорона праці
 Цивільний захист
 275 Транспортні технології   Транспортні технології (міський транспорт)
bookphone1 Переглянути
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування bookphone1 Переглянути

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Інформація про спеціальність та контакти Сайт випускової кафедри
022 Дизайн  Дизайн bookphone1 Переглянути
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
bookphone1 Переглянути
035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська bookphone1 Переглянути

 051 Економіка

 Економіка bookphone1  Переглянути  
 Міжнародна економіка bookphone1 Переглянути
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит bookphone1 Переглянути 
 Фінансово-економічна безпека підприємства bookphone1 Переглянути
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі bookphone1
 073 Менеджмент  Менеджмент організацій міського господарства bookphone1 Переглянути 
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу bookphone1  Переглянути
 Менеджмент. Управління проектами bookphone1  Переглянути 
 Менеджмент міжнародних компаній  bookphone1 Переглянути  
 Логістика bookphone1 Переглянути
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу bookphone1  Переглянути
 101 Екологія  Екологія bookphone1 Переглянути
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки bookphone1 Переглянути 
 Комп'ютерні науки. Управління проектами bookphone1 Переглянути
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології bookphone1  Переглянути 
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електротехнічні системи електроспоживання bookphone1  Переглянути
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища bookphone1  Переглянути
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії  bookphone1 Переглянути
 Електромеханіка bookphone1 Переглянути
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія bookphone1  Переглянути
 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології та інженерія    
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища bookphone1 Переглянути
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології bookphone1  Переглянути
 191 Архітектура та містобудування
  
Архітектура
bookphone1   Переглянути
 192 Будівництво та цивільна інженерія
    
 Міське будівництво та господарство bookphone1 Переглянути
 Промислове і цивільне будівництво bookphone1 Переглянути
 Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
bookphone1 Переглянути
 Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція) bookphone1 Переглянути
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій bookphone1 Переглянути
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології bookphone1  Переглянути
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  bookphone1  Переглянути
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство bookphone1 Переглянути
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа bookphone1 Переглянути
 242 Туризм  Туризм bookphone1 Переглянути
 263 Цивільна безпека  Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці  bookphone1

Переглянути

 Охорона праці
 Цивільний захист
 275 Транспортні технології   Транспортні технології (міський транспорт)
bookphone1 Переглянути
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування bookphone1 Переглянути

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

- документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами прийому;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Зараз на сайті:

We have 285 guests and no members online

Увага!

Для вступу на навчання у 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017-2020 років!