е кабінет

ТГ абітурієнта

правила навчання 2023

Квота 2

Програма творчого конкурсу для навчання за програмою підготовки бакалавра на базі повної загальної середньої освіти галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" освітньої програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Програма творчого конкурсу для навчання за програмою підготовки бакалавра на базі повної загальної середньої освіти галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" освітньої програми "Архітектура"

Програма творчого конкурсу для навчання за програмою підготовки бакалавра на базі ПЗСО та НРК5 галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" освітньої програми "Архітектура"

 

 

Графік проведення творчих конкурсів спец. 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", 191 "Архітектура та містобудування"


Реєстрація для участі у творчому конкурсі на спец. 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", 191 "Архітектура та містобудування"

 

 

Програма творчого конкурсу для навчання за програмою підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" освітньої програми "Архітектура"

Program of the creative competition for study under the bachelor's degree program on the basis of complete general secondary education field of knowlege 19 "Architecture and construction" specialization 191 "Architecture and urban planning" educational program "Architecture"

Program of the creative competition for study under the bachelor's degree program based on the educational and qualification level of the junior specialist, the educational and professional degree of the junior bachelor, the educational degree of the junior bachelor field of knowlege 19 "Architecture and construction" specialization 191 "Architecture and urban planning" educational program "Architecture"


Розклад консультацій з творчих конкурсів для вступу

 

Положення про творчий конкурс щодо вступу для здобуття ступеня бакалавра (спец. 191 "Архітектура та містобудування", спец. 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація")

Зараз на сайті:

На сайті 94 гостя та 0 користувачів