Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Сайт випускової кафедри
 051Економіка  Економіка підприємства Переглянути
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит Переглянути
 Фінансово-економічна безпека підприємства Переглянути
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі
 073 Менеджмент  Менеджмент організацій міського господарства Переглянути
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу Переглянути
 Менеджмент. Управління проектами Переглянути
 Логістика Переглянути
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу Переглянути 
 101 Екологія  Екологія Переглянути 
 122 Комп'ютерні науки
  
 Комп'ютерні науки Переглянути
 Комп'ютерні науки (скорочений термін навчання)
 Комп'ютерні науки. Управління проектами Переглянути
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології Переглянути 
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
      
 Електротехнічні системи електроспоживання Переглянути 
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища Переглянути 
 Електротехніка та електротехнології (скорочений термін навчання) Переглянути
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії Переглянути 
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (скорочений термін навчання)
 Електромеханіка Переглянути
 Електромеханіка (скорочений термін навчання) Переглянути
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія Переглянути 
 183 Технології захисту навколишнього середовища
 Технології захисту навколишнього середовища Переглянути 
 Технології захисту навколишнього середовища (скорочений термін навчання)
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології Переглянути 
 191 Архітектура та містобудування  Архітектура Переглянути
 192 Будівництво та цивільна інженерія
     
 Міське будівництво та господарство Переглянути
 Міське будівництво та господарство (скорочений термін навчання)
 Цивільна інженерія Переглянути
 Цивільна інженерія (скорочений термін навчання) Переглянути
 Промислове цивільне будівництво Переглянути 
 Промислове цивільне будівництво (скорочений термін навчання)
 193 Геодезія та землеустрій
 Геодезія, картографія та землеустрій Переглянути
 Геодезія, картографія та землеустрій (скорочений термін навчання) Переглянути
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Переглянути 
 205 Лісове господарство  Лісове господарство
Переглянути 
 206 Садово-паркове господарство
 Садово-паркове господарство Переглянути 
 Садово-паркове господарство (скорочений термін навчання)
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа Переглянути 
 242 Туризм Туризм Переглянути
 263 Цивільна безпека
   
 Охорона праці Переглянути 
 Охорона праці (скорочений термін навчання)
 Цивільний захист
 Цивільний захист (скорочений термін навчання)
 275 Транспортні технології
 Транспортні технології (міський транспорт) Переглянути 
 Транспортні технології (міський транспорт) (скорочений термін навчання) Переглянути
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування Переглянути 
 
 

Увага!

До 12 листопада 2018 року проводиться додатковий набір на заочну форму навчання за програмою підготовки бакалавра, магістра за усіма спеціальностями

 

Зараз на сайті:

На сайті 189 гостей та користувачі відсутні