Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання, грн
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 13100
 051 Економіка
 Економіка підприємства 13700
 Міжнародна економіка
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит   13700  
 Фінансово-економічна безпека підприємства
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент організацій міського господарства   15300
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу
 Менеджмент. Управління проектами
 Логістика
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  13700
 101 Екологія Екологія  13100
 122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки  13100 
 Комп'ютерні науки. Управління проектами
 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології  13100
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електротехнічні системи електроспоживання  13100   
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
 Електромеханіка
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія  13100
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища  13100
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  13100
 191 Архітектура та містобудування  Архітектура  16000
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство  13100 
 Цивільна інженерія
 Промислове цивільне будівництво
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій  13200
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  13100
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  11000
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство  12000
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа  15400
 242 Туризм  Туризм  16400
 263 Цивільна безпека  Охорона праці  13100
 Цивільний захист
 275 Транспортні технології  Транспортні технології (за видами транспорту)  13100
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування  15400
 022 Дизайн  Дизайн  15000
 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  15000

Увага!

До 12 листопада 2018 року проводиться додатковий набір на заочну форму навчання за програмою підготовки бакалавра, магістра за усіма спеціальностями

 

Зараз на сайті:

На сайті 278 гостей та користувачі відсутні