Спеціальність Спеціалізація Сайт випускової кафедри

 051 Економіка

 Економіка підприємства Переглянути  
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит Переглянути
 073 Менеджмент Менеджмент (освітньо-наукова)  
Бізнес-адміністрування  
Управління фінансово-економічною безпекою  
 Менеджмент організацій і адміністрування
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу  Переглянути
 Менеджмент. Управління проектами  Переглянути
 Логістика Переглянути
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу Переглянути
 101 Екологія  Екологія міст
Переглянути
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки Переглянути
 Комп'ютерні науки. Управління проектами Переглянути
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології Переглянути
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і комплекси транспортних засобів  
Електричний транспорт  
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  
 Електротехнічні системи електроспоживання Переглянути
Розумні мережі та кібербезпека в електроенергетиці  
Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток  
 Світлотехніка і джерела світла
 Переглянути
 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)
 
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища Переглянути
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  Переглянути
 191 Архітектура та містобудування
  
Архітектура будівель і споруд
  Переглянути
Дизайн архітектурного середовища  
Містобудування  
 192 Будівництво та цивільна інженерія
    
 Міське будівництво та господарство Переглянути
 Промислове і цивільне будівництво Переглянути
Водопостачання та водовідведення  
Теплогазопостачання і вентиляція  
 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)
Переглянути
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій Переглянути
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Переглянути
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство Переглянути
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельна і ресторанна справа Переглянути
 242 Туризм  Туризмознавство
 263 Цивільна безпека  Охорона праці  Переглянути
 275 Транспортні технології   Транспортні системи
Переглянути
Організація перевезень і управління на транспорті  
Розумний транспорт і логістика для міст  
 281 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент
 
Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами