Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст, магістр

Професійне спрямування

Професія проектних менеджерів офіційно визнана державою. Коди професій можна знайти в Державному класифікаторі професій України : 1238 "Керівник проектів і програм", 2447 "Професіонал у сфері керування проектами й програмами", 2447.1 "Наукові співробітники (проекти й програми)" і 2447.2 "Професіонали по керуванню проектами й програмами".

Об’єкт діяльності випускника

Технології управління проектами та програмами  в різних сферах проектного менеджменту, спрямованих на впровадження інноваційних технологій, реструктуризацію та розвиток

Вид діяльності випускника

Первісна посада у сфері діяльності

Менеджери підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

Керівники та члени команд управління проектами і програми  в великому, середньому й малому бізнесі в матеріальній та нематеріальній сферах виробництва

Система завдань діяльності випускника

Формування, розвиток й забезпечення функціонування виробництв через реалізацію проектів. Управління та контроль за процесами й людськими, матеріальними, фінансовими, інформаційними та іншими ресурсами протягом життєвого циклу проекту

Основні дисципліни, що вивчаються

Планування проектної діяльності

Прийняття проектних рішень

Достовірність проектної діяльності

Нормативно-правове супроводження проектної діяльності

Системна організація проектної діяльності

Психологія проектної діяльності

Менеджмент якості

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступень, вчене звання

Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Бабаєв Володимир Миколайович

Д.держ.упр., професор

Відео ВІДЕО

 


Зараз на сайті:

На сайті 56 гостей та користувачі відсутні