Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Професійне спрямування

Об’єкт діяльності випускника

Розробка геоінформаційних систем щодо управління і прогнузування розвитку містобудівних систем

Вид діяльності випускника

Геодезичні та землевпорядні роботи, геоінформаційне забезпеення, прийняття рішень в управлінні містобудівними процесами, наукові дослідження

Первинна посада у сфері діяльності

Інженер- проектувальник геоінформаційних систем, інженер-землевпорядник, інженер-геодезист

Система завдань діяльності випускника

Розробка геоінформаційних систем та впровадження геоінформаційних технологій в кадастрову муніціпальну інформаційну систему міст

Основні дисципліни, що вивчаються

Геодезія, фотограметрія та дистанційне зондування, картографія, основи землевпорядкування і кадастру, ГІС в кадастрових системах, транспортно-навігаційні ГІС, ГІС в управлінні територіями

Назва випускної кафедри, ПІБ завідуючої кафедри, вчений ступень, вчене звання

Геоінформаційних систем і геодезії,
Патракєєв Ігор  Михайлович, кандидат технічних наук, доцент


Відео http://www.youtube.com/watch?v=mwWXUjW6nQk" rel="rokbox[640 480](demo)" title="Кафедра геоинформационных систем и геодезии">ВИДЕО::ГИС-ПРОЕКТ

 


Зараз на сайті:

На сайті Один гість та один користувач