Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Професійне спрямування

7.06010302, 8.06010302 Раціональне  використання і охорона водних ресурсів

Об’єкт діяльності випускника

Процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а саме:
управління, комплексне використання та охорона водних ресурсів; правове та економічне регулювання використання водних ресурсів;  системи централізованого та децентралізованого водопостачання та водовідведення населених міст і промислових підприємств,  інспектування басейнів природних джерел та ін.

Вид діяльності випускника

Виробничі функції: проектна, технологічна, організаційна.
Типові задачі діяльності: проектування і конструювання елементів водогосподарських мереж та споруд, розроблення технологічних процесів і документації на створення елементів водогосподарських мереж та споруд; експлуатація споруд і систем водопостачання та каналізації; управління водними ресурсами в умовах сталого водного господарства; контроль за екологічним станом та раціональним використанням водних ресурсів; проведення науково-дослідних робіт; виконання викладацької роботи.

Первісна посада у сфері діяльності

Інженер та керівник групи в проектних і науково-дослідних організаціях та органах охорони водних ресурсів; майстер, виконавець робіт, майстер зміни, інженер, технолог, начальник водоводу, начальник насосної станції, начальник водосховища, начальник гідровузла, начальник реагентного господарства, начальник естакади реагентного господарства, начальник дільниці, начальник очисних споруд, начальник цеху, начальник житлово-комунального господарства в експлуатаційних організаціях; старший лаборант, завідувач лабораторією, викладач, асистент в закладах освіти; голова кооперативу з побутового обслуговування, директор (керівник) малого підприємства з побутового обслуговування в сфері підприємництва та малого бізнесу.

Система завдань діяльності випускника

Випускник володіє знаннями для виконання таких завдань:
- використовуючи  результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку та діючі методики і нормативні документи виконувати гідравлічні, гідротехнічні та інші  інженерні розрахунки елементів водогосподарських мереж та споруд;
- з використанням нормативної та довідкової літератури, сучасної обчислювальної техніки та автоматизованого робочого місця проектувальника розраховувати і конструювати різноманітні системи водопостачання та водовідведення населених міст, житлових, адміністративних та громадських будівель, промислових підприємств
- з використанням нормативної та довідкової літератури, сучасної обчислювальної техніки та автоматизованого робочого місця проектувальника розраховувати і складати балансові схеми водного господарства регіону з урахуванням усіх споживачів води, виявляти резерви для скорочення водоспоживання та скидів стічних вод у водоймища
- з використанням нормативної та довідкової літератури, сучасної обчислювальної техніки та автоматизованого робочого місця проектувальника розробляти проекти з раціонального використання водних ресурсів регіону, які ураховують усіх водоспоживачів
- організувати і провести експериментальні дослідження з питань роботи систем водопостачання та водовідведення, раціонального використання водних ресурсів.

Основні дисципліни, що вивчаються

Ефективне використання водних ресурсів; ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства; реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем; системи і методи комп’ютерного проектування; спеціальні методи водопідготовки; технологія переробки та утилізації осадів; санітарно-технологічний контроль очисних споруд; спецкурс з очистки природних вод; спецкурс з очистки стічних вод; спецкурс з водопостачання і водовідведення; зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств.

Назва випускної кафедри

Водопостачання, водовідведення та очищення вод

ПІБ завідуючої кафедри

Душкін Станіслав Станіславович

Вчений ступень, вчене звання

доктор технічних наук, професор

 


Зараз на сайті:

На сайті Один гість та користувачі відсутні