Шифр і назва спеціальності

8.120102. Містобудування

Освітньо-кваліфікаційний рівень


Бакалавр, спеціаліст, магістр

Об’єкт діяльності випускника

Проектування архітектурних та ландшафтних об'єктів

Вид діяльності випускника

Проектні роботи, адміністративне керівництво архітектурними та містобудівними процесами в населених місцях, наукові дослідження

Первинна посада у сфері діяльності

Архітектор, помічник районого архітектора

Система завдань діяльності випускника

Проектування житлових і громадських будівель та споруд, розробка генеральних планів міст і селищ, проектування ландшафтни та рекреаційних об'єктів, реконструкція і реставрація історичної забудови

Основні дисципліни, що вивчаються

Архітектурне проектування, рисунок, живопис, скульптура, істрорія мистецтв, архітектури і містобудування, теоретичні і методичні основи архітектурного проектування, конструкції будівель і споруд, реставрація архітектурних об'єктів, ландшафтний дизайн

Назва випускної кафедри, ПІБ завідуючої кафедри, вчений ступень, вчене звання


Архітектурного і ландшафтного проектування,
Кодін Володимир Олексійович,

кандидат архітектури, професор

Назва випускної кафедри, ПІБ завідуючої кафедри, вчений ступень, вчене звання Архітектурного моніторингу міського середовища,
Соловйова Ольга Семенівна,
кандидат мистецтвознавцтва, доцент
Відео

 


Зараз на сайті:

На сайті 48 гостей та один користувач