Шифр і назва спеціальності

8.092108. Теплогазопостачання і вентиляція

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр будівництва, спеціаліст з теплогазопостачання і вентиляції, магістр з теплогазопостачання і вентиляції

Об’єкт діяльності випускника

Узагальненим об'єктом діяльності є: процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об'єктів і систем, а саме:

системи централізованого та децентралізованого теплопостачання, міські газові мережі, внутрішні системи опалення, вентиляції, кондиціювання повітря житлових, громадських та виробничих приміщень та інш.

Вид діяльності випускника

Проектна, організаційна, контрольна:

інженерно-технічна з проектування, будівництва, експлуатації реконструкції, налагодження систем теплогазопостачання, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря,

організаційна з керівництва первинними ланками виробничих колективів відповідного напряму,

науково-дослідницька

Первинна посада у сфері діяльності

Майстер з будівництва зовнішніх та внутрішніх систем теплогазопостачання і вентиляції, майстер газового господарства, майстер теплових мереж, інженер з експлуатації санітарно-технічних систем, інженер-конструктор систем теплогазопостачання, опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, молодший науковий співробітник науково-дослідних установ

Система завдань діяльності випускника

Спеціаліст володіє знаннями в галузі технічної термодинаміки; тепломасообміну; будівельної теплофізики; теоретичних основ створення мікроклімату в приміщенні; опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та холодопостачання; теплогенеруючих установок; насосів, вентиляторів, компресорів; теплогазопостачання і газопостачання; автоматизації і управління процесами теплогазопостачання і вентиляції; технології та організації будівельних та монтажно-заготівельних процесів; охорони повітряного басейну; економіки систем теплогазопостачання і вентиляції.

Основні дисципліни, що вивчаються

Дисципліни природничо-наукової підготовки:

вища математика, фізика, хімія, теоретична механіка;

Дисципліни професійної та практичної підготовки:

технічна механіка рідини і газу, опір матеріалів, будівельна механіка, будівельне матеріалознавство, інженерна геодезія, планування міст і транспорт, архітектура будівель і споруд, будівельні конструкції, технологія будівельного виробництва;

Дисципліни спеціальної професійної підготовки:

термодинаміка, тепло масообмін, аеродинаміка вентиляції, будівельна теплофізика, гідравлічні та аеродинамічні машини, опалення, вентиляція, очищення вентиляційних викидів, кондиціонування повітря, теплогенеруючі установки, теплопостачання, газопостачання

Назва випускної кафедри, ПІБ завідуючої кафедри, вчений ступень, вчене звання


Експлуатації газових і теплових систем,
Капцов Іван Іванович,
доктор технічних наук, професор
Відео

Зараз на сайті:

На сайті 97 гостей та один користувач