Шифр і назва спеціальності 8.070801. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Професійне спрямування

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Спеціалізація Екологічні технології в міському господарстві

Об’єкт діяльності випускника

Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Вид діяльності випускника

Навколишнє середовище і його компоненти, (в т. ч. природні, техногенні, урбогенні, штучні екосистеми), речовини, шкідливі для людини та навколишнього середовища (фізичні, хімічні, біологічні, енергетичні забруднювачі), об’єкти господарства і природно-заповідного фонду, атмосферні викиди, стічні води (промислові та побутові),тверді промислові та побутові відпадки, проектно-кошторисна та графічно-схематична документація на створення, будівництво чи реконструкцію об’єктів господарства, нормативна документація, технологічні процеси, установки та обладнання захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу об’єктів господарства, матеріальні об’єкти, що переміщаються через державний кордон України.

Первинна посада у сфері діяльності

Інженер з охорони навколишнього середовища, завідуючий (начальник) очисних споруд; районний інспектор, експерт служби державної екологічної експертизи, інженер очисних споруд, інженер-лаборант; вчитель середнього навчально-виховного закладу, начальник відділу охорони навколишнього середовища; фахівець з охорони навколишнього середовища; державний інспектор територіальних управлінь екобезпеки, інспектор постів екологічного контролю на кордоні

Система завдань діяльності випускника

Проектування устаткування і технічних засобів очисних споруд різних типів, розробка прогресивних технологій функціонування різних типів очисних споруд, планування і управління природокористуванням, організація та управління екологічної безпеки

Основні дисципліни, що вивчаються

Назва випускної кафедри, ПІБ завідуючої кафедри, вчений ступень, вчене звання


Кафедра інженерної екології міст,
Стольберг Фелікс Володимирович,
Доктор технічних наук, професор
Відео

ВИДЕО:ЗАВ.КАФЕДРЫ

ВИДЕО:СТУДЕНТЫ


Зараз на сайті:

На сайті 14 гостей та користувачі відсутні