Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст, магістр

Професійне спрямування

Менеджмент

Об’єкт діяльності випускника

Узагальненим об'єктом діяльності є: керування матеріально–технічним забезпеченням підприємств і товарно-матеріальних запасів у них

Вид діяльності випускника

Робота у відділах постачання, планово-диспетчерському, транспорту, збуту і сервісу

Первісна посада у сфері діяльності

Економіст з вивчення попиту і формування товарного асортименту, економіст з реклами, економіст-аналітик з ціноутворення, економістізрозширення ринку збуту, сервісу, економіст з обліку товарно-матеріальних цінностей, начальник складського комплексу, начальник розподільного центру, економіст обчислювального центру, економічний радник з керуваннялогістичною, транспортною і маркетинговою діяльністю; експерт з митних і зовнішньоекономічних питань.

Система завдань діяльності випускника

Фахівець з логістики підготовлений для роботи на промислових, будівельних, транспортнихпідприємствах, підприємницьких і комерційних організаціях (товарно-сировинних біржах, брокерських, постачальницько-збутовихфірмах, спільних підприємствах, житлово-комунальному господарствіміста і т.д.).

Основні дисципліни, що вивчаються

Вступ до спеціальності «Логістика», загальний курс транспорту, логістика, управління ланцюгом постачань, інтегровані матеріальні потоки, функціональна логістика, основи логістичного консультування, організація і проектування логістичних систем, логістичний менеджмент, фінансові потоки в логістичних системах, оптимізація логістичних рішень, аналіз ефективності логістичних систем

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступень, вчене звання

Транспортних системи і логістики

Доля Віктор Костянтинович,

доктор технічних наук, професор

Відео

 


Зараз на сайті:

На сайті 38 гостей та один користувач