Шифр і назва
спеціальності
6.03060101, 7.03060101, 8.03060101  -  Менеджмент організацій і адміністрування

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Професійне спрямування

Менеджмент організацій і адміністрування

Об’єкт діяльності випускника

Управлінська діяльність на підприємствах (в організаціях) та їх структурних підрозділах. Кваліфікація - менеджер-економіст

Вид діяльності випускника

Обґрунтування і прийняття управлінських рішень на всіх рівнях управління: розробка ділової стратегії підприємства (організації); розробка планів діяльності підприємства (організації); організація діяльності; економічна діагностика підприємства; мотивація персоналу; економічне обґрунтування інвестиційних проектів; управління інноваційними процесами; комп'ютерне забезпечення управлінської діяльності; управління витратами підприємства; контролінг; управління виробництвом; організація корпоративного управління (управління в акціонерних товариствах); представницька робота; організація підприємницької діяльності.

Первинна посада у сфері діяльності

Менеджер і економіст підприємств і організацій, фахівець економічних служб, фахівець органів державного управління, офіс-менеджер, референт, науковий співробітник, викладач коледжу і ВНЗ

Система завдань діяльності випускника

Встановлення цілей і задач підприємства (організації), складання прогнозу діяльності підприємства (організації), розробка стратегії і складання системи планів підприємства (організації), проектування структури підприємства (організації), організація роботи з кадрами, організація функціональної діяльності підприємства (інвестиційний, інноваційний, фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу)

Основні дисципліни, що вивчаються

Етичний кодекс; Теорія систем та системний аналіз; Ціноутворення; Бізнес-планування; Управління проектами; Міський транспорт і дороги; Оцінка нерухомості; Основи енергозабезпечення; Будівельні матеріали; Інженерна графіка і креслення; Будівлі і споруди; ГІС та геодезія; Технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва; Будівельні конструкції; Менеджмент в будівництві; Опір матеріалів; Будівельні машини і транспорт; Життєвий цикл житлового фонду; Маркетинг в будівництві; Технологія наукових досліджень та ін.

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступінь, вчене звання

Кафедра менеджменту та маркетінгу в міському господарстві

Кайлюк Євген Миколайович

Кандидат економічних наук, професор

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступінь, вчене звання

Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Бабаєв Володимир Миколайович

Д. держ.упр., професор.

Відео  
 

Менеджмент проектної діяльності


Шифр і назва
спеціальності

6.03060101, 7.03060101, 8.03060101  -  Менеджмент організацій і адміністрування

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр з менеджменту організацій і адміністрування

Професійне спрямування

Менеджмент проектної діяльності

Об’єкт діяльності випускника

Узагальненим об'єктом діяльності є: проектна діяльність

Вид діяльності випускника

Організаційно-управлінська

Первинна посада у сфері діяльності

фахівець з управління проектами

Система завдань діяльності випускника

Фахівець з управління проектами підготовлений для повинен мати знання з управління проектами й вміти використати їх на практиці професійного управління проектами в окремих галузях

Основні дисципліни, що вивчаються

Етичний кодекс; Теорія систем та системний аналіз; Ціноутворення; Бізнес-планування; Управління проектами; Міський транспорт і дороги Енергозабезпечення міст; Містобудування; Будматеріали і технологія РБР; Будівлі і споруди; Технічна експлуатація будівель; ГІС та геодезія; Життєвий цикл житлового фонду; Нормативне забезпечення місцевого самоврядування; Бухгалтерський облік бюджетних установ; Муніципальний менеджмент; Муніципальний бюджет та фінанси; Муніципальна соціально-економічна політика; Технологія наукових досліджень; Оцінка нерухомості та ін.

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступінь, вчене звання

Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Бабаєв Володимир Миколайович,

Д. держ. упр., професор.

Висоцька Галина Василівна, заст. зав. кафедрою,

кандидат економічних наук, доцент.

Відео  
 
 

Менеджмент організацій будівництва
Шифр і назва
спеціальності

6.03060101, 7.03060101, 8.03060101  -  Менеджмент організацій і адміністрування

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр з менеджменту організацій і адміністрування

Професійне спрямування

Менеджмент організацій будівництва

Об’єкт діяльності випускника

Узагальненим об'єктом діяльності є: адміністративно-господарська і фінансова діяльність підприємств будівельної галузі

Вид діяльності випускника

Організаційно-управлінська

Первинна посада у сфері діяльності

Менеджери будівельних підприємств, організацій та їх підрозділів

Система завдань діяльності випускника

Фахівець з менеджменту організацій будівництва підготовлений для професійного визначення особливостей системи управління в компаніях будівельного комплексу, консультацій з надання будівельних послуг., наприклад : менеджер із збуту, менеджер з постачання, директор(керівник малого підприємства), начальник господарського відділу, директор малого будівельного підприємства, експерт з пробірного контролю,менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв'язку; менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам; керівники виробничих підрозділів у будівництві; професіонали в галузі економіки; помічники керівників та ін.

Основні дисципліни, що вивчаються

Етичний кодекс; Теорія систем та системний аналіз; Ціноутворення; Бізнес-планування; Управління проектами; Міський транспорт і дороги; Оцінка нерухомості; Основи енергозабезпечення; Будівельні матеріали; Інженерна графіка і креслення; Будівлі і споруди; ГІС та геодезія; Технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва; Будівельні конструкції; Менеджмент в будівництві; Опір матеріалів; Будівельні машини і транспорт; Життєвий цикл житлового фонду; Маркетинг в будівництві; Технологія наукових досліджень та ін.

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступінь, вчене звання

Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Бабаєв Володимир Миколайович,

Д. держ.упр., професор,

Висоцька Галина Василівна, заст. зав. кафедрою,

кандидат економічних наук, доцент.

Відео  
 
 

Менеджмент організацій організацій місцевого самоврядування


Шифр і назва
спеціальності

6.03060101, 7.03060101, 8.03060101  -  Менеджмент організацій і адміністрування

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр з менеджменту організацій і адміністрування

Професійне спрямування

Менеджмент організацій місцевого самоврядування

Об’єкт діяльності випускника

Узагальненим об'єктом діяльності є:  потенціал територіальних громад, місцеве самоврядування як специфічна форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів.

Вид діяльності випускника

Організаційно-управлінська

Первинна посада у сфері діяльності

Фахівець (посадова особа) обласних та районних державних адміністраціях;  виконавчих комітетах міських, селищних, сільських рад;  представницьких органах місцевого самоврядування усіх рівнів;  державних виконавчих установах (Податковій інспекції, Пенсійному фонді, Центрі зайнятості, Фонді держмайна, Органах внутрішніх справ та ін. відомствах);  державних та комунальних підприємствах;  підприємствах різних форм власності у сфері промисловості, будівництва, оптової, роздрібної торгівлі, комерційного обслуговування (оскільки студенти проходять повний курс економічної та управлінської підготовки).

Система завдань діяльності випускника

Встановлення цілей і задач підприємства (організації), складання прогнозу діяльності підприємства (організації), розробка стратегії і складання системи планів підприємства (організації), проектування структури підприємства (організації), організація роботи з кадрами, організація функціональної діяльності підприємства (інвестиційний, інноваційний, фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу)

Основні дисципліни, що вивчаються

Етичний кодекс; Теорія систем та системний аналіз; Ціноутворення; Бізнес-планування; Управління проектами; Міський транспорт і дороги Енергозабезпечення міст; Містобудування; Будматеріали і технологія РБР; Будівлі і споруди; Технічна експлуатація будівель; ГІС та геодезія; Життєвий цикл житлового фонду; Нормативне забезпечення місцевого самоврядування; Бухгалтерський облік бюджетних установ; Муніципальний менеджмент; Муніципальний бюджет та фінанси; Муніципальна соціально-економічна політика; Технологія наукових досліджень; Оцінка нерухомості та ін.

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступінь, вчене звання

Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Бабаєв Володимир Миколайович,

Д. держ. упр., професор.

Висоцька Галина Василівна, заст. зав. кафедрою,

кандидат економічних наук, доцент.

Відео  
 
 
 
 

 


Зараз на сайті:

На сайті 26 гостей та один користувач