Шифр і назва спеціальності 8.050106. Облік і аудит

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Професійне спрямування

Об’єкт діяльності випускника

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (реєстрація комерційних операцій для підприємств, установ тощо; складання фінансових звітів, їх аналіз та підтвердження їх достовірності; складання податкових декларацій для юридичних та фізичних осіб; консультаційні послуги та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями)

Перепідготовка та інші види освіти (викладання економічних дисциплін та науково-методичне забезпечення навчального процесу в навчальних закладах післядипломної освіти)

Вид діяльності випускника

Первинна посада у сфері діяльності

Технік з планування.
Технік з обліку
Бухгалтер
Касир-експерт
Інспектор
Інспектор з інвентаризації.
Інспектор-ревізор.
Ревізор
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
Бухгалтер-експерт
Бухгалтер-ревізор
Аудитор
Економіст
Економіст з фінансової роботи
Економіст з валютних операцій
Економіст з грошового обігу
Економічний радник
Економіст-статистик
Асистент
Викладач вищого навчального закладу
Викладач професійного навчально-виховного закладу.
Учитель середнього навчально-виховного закладу
Викладач(методи навчання).
Методист з економічної освіти
Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
Науковий співробітник(економіка)

Система завдань діяльності випускника

Складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку

Складання фінансової звітності

Визначення цін

Організація фінансово-господарської діяльності підприємств

Визначення доходів, витрат і фінансових результатів

Організація страхової роботи

Визначення матеріальних і трудових ресурсів та ефективності їх використання

Визначення ефективності технічних нововведень та елементів інфраструктури підприємств

Планування господарсько-фінансової діяльності

Планування фінансових показників діяльності підприємства

Складання плану документообігу і заходів щодо вдосконалення обліково-економічної роботи

Дотримання Законів України та інших нормативних актів, що регулюють господарську діяльність підприємств

Організація бухгалтерського обліку і звітності

Організація роботи матеріально відповідальних осіб

Дотримання правил зберігання бухгалтерських документів і організація архіву підприємства

Організація зовнішньоекономічних  відносин

Реформування і запровадження бізнесу на підприємствах

Контроль за дотриманням нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним використанням ресурсів підприємства

Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства

Аудиторська та ревізорська діяльність

Методичне забезпечення обліково-аналітичних та контролюючих структур підприємства

Викладацька робота у вищих навчальних закладах

Наукові дослідження під керівництвом провідного спеціаліста

Основні дисципліни, що вивчаються

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступень, вчене звання


Кафедра обліку та аудиту

Момот Тетяна Валеріївна

Доктор економічних наук, професор

Відео ВИДЕО:

 


Зараз на сайті:

На сайті 47 гостей та один користувач