Шифр і назва спеціальності 8.010207 «Туризм»

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Об’єкт діяльності випускника

Система дій, спрямована на формування, просування та реалізацію туристичного продукту; екскурсійного обслуговування.

Об’єкт діяльності випускника

Система дій, спрямована на формування, просування та реалізацію туристичного продукту; екскурсійного обслуговування.

Первинна посада у сфері діяльності

Організатор або консультант з подорожей (екскурсій);
Консультант або інспектор з туризму в апараті органів державної влади, виконкому;
Оргсекретар (асоціацій, союзу, федерації);
Референт з туризму;

Фахівець, методист з туризму

Система задач діяльності випускника

Обґрунтування рішень з питань розробки проекту туристичного маршруту, окремої туристської послуги;

Аналіз діяльності підприємств. Обґрунтування розробки проекту тур продукту. Планування та прогнозування діяльності суб’єкта господарювання в межах створення та реалізації окремого тур продукту. Організація рекламної діяльності тур підприємства. Організація розробки та реалізації тур продукту. Управління якістю та конкурентоспроможністю туристських послуг. Формування туристського продукту.

Основні дисципліни, що вивчаються

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступень, вчене звання


Туризму і готельного господарства

Писаревський Ілля Матвійович

Доктор економічних наук, професор

Відео ВІДЕО

Зараз на сайті:

На сайті 16 гостей та користувачі відсутні