Шифр і назва спеціальності 8.010207 «Готельне господарство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Об’єкт діяльності випускника

Система дій, спрямована на виробництво, просування та реалізацію готельно-ресторанних послуг, санаторно-курортного та спеціалізованого обслуговування.

Вид діяльності випускника

Первинна посада у сфері діяльності

Обґрунтування рішень з питань виробництва послуг гостинності. Економічне обґрунтування виробництва послуг гостинності. Аналіз діяльності та розробка перспективних напрямів розвитку підприємства індустрії гостинності. Організація виробництва та реалізація послуг гостинності. Організація рекламної діяльності підприємства готельної індустрії. Управління якістю та конкурентоспроможністю послуг гостинності. Формування основного технологічного процесу (розміщення). Формування обслуговуючих технологічних процесів

Система завдань діяльності випускника

Основні дисципліни, що вивчаються

Назва випускної кафедри,

ПІБ завідуючої кафедри,

Вчений ступень, вчене звання

Туризму і готельного господарства,

Писаревський Ілля Матвійович,

Доктор економічних наук, професор


Відео
ВІДЕО

 


Зараз на сайті:

На сайті 59 гостей та користувачі відсутні