Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст, магістр

Професійне спрямування

Професія проектних менеджерів офіційно визнана державою. Коди професій можна знайти в Державному класифікаторі професій України : 1238 "Керівник проектів і програм", 2447 "Професіонал у сфері керування проектами й програмами", 2447.1 "Наукові співробітники (проекти й програми)" і 2447.2 "Професіонали по керуванню проектами й програмами".

Об’єкт діяльності випускника

Технології управління проектами та програмами  в різних сферах проектного менеджменту, спрямованих на впровадження інноваційних технологій, реструктуризацію та розвиток

Вид діяльності випускника

Первісна посада у сфері діяльності

Менеджери підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

Керівники та члени команд управління проектами і програми  в великому, середньому й малому бізнесі в матеріальній та нематеріальній сферах виробництва

Система завдань діяльності випускника

Формування, розвиток й забезпечення функціонування виробництв через реалізацію проектів. Управління та контроль за процесами й людськими, матеріальними, фінансовими, інформаційними та іншими ресурсами протягом життєвого циклу проекту

Основні дисципліни, що вивчаються

Планування проектної діяльності

Прийняття проектних рішень

Достовірність проектної діяльності

Нормативно-правове супроводження проектної діяльності

Системна організація проектної діяльності

Психологія проектної діяльності

Менеджмент якості

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступень, вчене звання

Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Бабаєв Володимир Миколайович

Д.держ.упр., професор

Відео ВІДЕО

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Професійне спрямування

Об’єкт діяльності випускника

Розробка геоінформаційних систем щодо управління і прогнузування розвитку містобудівних систем

Вид діяльності випускника

Геодезичні та землевпорядні роботи, геоінформаційне забезпеення, прийняття рішень в управлінні містобудівними процесами, наукові дослідження

Первинна посада у сфері діяльності

Інженер- проектувальник геоінформаційних систем, інженер-землевпорядник, інженер-геодезист

Система завдань діяльності випускника

Розробка геоінформаційних систем та впровадження геоінформаційних технологій в кадастрову муніціпальну інформаційну систему міст

Основні дисципліни, що вивчаються

Геодезія, фотограметрія та дистанційне зондування, картографія, основи землевпорядкування і кадастру, ГІС в кадастрових системах, транспортно-навігаційні ГІС, ГІС в управлінні територіями

Назва випускної кафедри, ПІБ завідуючої кафедри, вчений ступень, вчене звання

Геоінформаційних систем і геодезії,
Патракєєв Ігор  Михайлович, кандидат технічних наук, доцент


Відео http://www.youtube.com/watch?v=mwWXUjW6nQk" rel="rokbox[640 480](demo)" title="Кафедра геоинформационных систем и геодезии">ВИДЕО::ГИС-ПРОЕКТ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр з транспортних технологій, спеціаліст з організаціі перевезень і управлінні на транспорті, магістр з організаціі перевезень і управлінні на транспорті

Професійне спрямування

Транспортні технології (за видами транспорту)

Об’єкт діяльності випускника

Узагальненим об'єктом діяльності є: процес перевезення

Вид діяльності випускника

Робота у службах руху підприємств міського пасажирського транспорту, автотранспортних підприємствах з вантажних перевезень, науково–дослідних і проектних організаціях, фірмах з надання транспортних послуг населенню

Первісна посада у сфері діяльності

Диспетчер служби руху, диспетчер регулювання вагонного парку, начальник маршруту міського транспорту, начальник відділу транспорту, завідувач експедиції, інженер митної служби, інженер з організації міжміських і міжнародних перевезень

Система завдань діяльності випускника

Організація і управління міськими пасажирськими перевезеннями

Основні дисципліни, що вивчаються

Транспортно-експедиторська діяльність,  міжнародні перевезення, автоматизовані системи управління на транспорті, організація руху видів транспорту, вантажні перевезення, логістика, економіка транспорту, загальний курс транспорту, транспортно-експедиційна робота, дослідження операцій в транспортних системах, методи наукових досліджень, пасажирські перевезення, взаємодія видів транспорту, митні операції, організація дорожнього руху, основи теорії систем і управління, основи наукових досліджень, проектний аналіз,екологічні характеристики міст, ефективність транспортних процесів, організація і технологія перевезень, ергономіка, основи теорії транспортних процесів і систем, експлуатаційні властивості транспортних засобів

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступень, вчене звання

Транспортних систем і логістики

Доля Віктор Костянтинович,

доктор технічних наук, професор

Відео

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр з транспортних технологій, спеціаліст з організацііі регулювання дорожнього руху, магістр з організацііі регулювання дорожнього руху

Професійне спрямування

Транспортні технології (за видами транспорту)

Об’єкт діяльності випускника

Узагальненимо б'єктом діяльності є: дорожній рух

Вид діяльності випускника

Організаційно-управлінська, науково-дослідна,проектно-конструкторська, технологічна

Первісна посада у сфері діяльності

Інженер з безпеки руху, інженер з охорони праці та безпеки руху, інспектор з охорони праці та техніки безпеки, ревізор з безпеки руху

Система завдань діяльності випускника

Створення умов безпечного руху на вулично-дорожній мережі міст

Основні дисципліни, що вивчаються

Автотранспортна експертиза, загальний курс транспорту, міжнародні перевезення, автоматизовані системи управління на транспорті, транспортне планування міст, організація руху видів транспорту, вантажні перевезення, логістика, економіка транспорту, транспортно-експедиційна робота, дослідження операцій в транспортних системах, методи наукових досліджень, пасажирські перевезення, взаємодія видів транспорту, митні операції, шляхи сполучення, організація дорожнього руху, основи теорії систем і управління, основи наукових досліджень, проектний аналіз, екологічні характеристики міст, ефективність транспортних процесів, ергономіка, основи теорії транспортних процесів і систем, експлуатаційні властивості транспортних засобів, автоматизовані системи управління дорожнім рухом, транспортне планування великих і значних міст, економіка організації дорожнього руху, спеціальні методи організації дорожнього руху.

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступень, вчене звання

Транспортних систем і логістики

Доля Віктор Костянтинович,

доктор технічних наук, професор

Відео

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр з транспортних технологій, спеціаліст з транспортних систем, магістр з транспортних систем

Професійне спрямування

Транспортні технології (за видами транспорту)

Об’єкт діяльності випускника

Узагальненим об'єктом діяльності є:транспортна мережа міста, району, певного виду транспорту

Вид діяльності випускника

Організаційно-управлінська

Первісна посада у сфері діяльності

Інженер транспорту, інженер-проектувальник з планування міст, диспетчер диспетчерської служби управління, інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з впровадження нової техніки і технології

Система завдань діяльності випускника

Фахівець з транспортних систем, підготовлений для здійснення організаційно-управлінської діяльності в органах державного управління транспортом, відділах транспорту органів місцевого самоврядування та у транспортних підприємствах різних форм власності

Основні дисципліни, що вивчаються

Загальний курс транспорту, міжнародні перевезення, системи управління на транспорті,  автоматизовані системи управління на транспорті, управління транспортними потоками у містах, організація руху видів транспорту, вантажні перевезення, логістика, управління ланцюгом постачань, дослідження операцій в транспортних системах, транспортно-експедиційна робота, методи наукових досліджень, пасажирські перевезення, взаємодія видів транспорту, митні операції, шляхи сполучення, організація дорожнього руху, основи теорії систем і управління, інтегровані транспортні системи, основи наукових досліджень, проектний аналіз, транспортні системи, екологічні характеристики міст, ергономіка, основи теорії транспортних процесів і систем, експлуатаційні властивості транспортних засобів

Назва випускної кафедри

ПІБ завідуючої кафедри

Вчений ступень, вчене звання

Транспортних систем і логістики

Доля Віктор Костянтинович,

доктор технічних наук, професор

Відео

 

Зараз на сайті:

На сайті 54 гостей та користувачі відсутні