Код та найменування спеціальності

Назва освітньої програми (спеціалізації)

Кафедра

Предмети ЗНО

денна

заочна

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

191 Архітектура та містобудування

Архітектура

Кафедра архітектури будівель і споруд, та дизайну архітектурного середовища

Кафедра містобудування

image001

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Творчий конкурс

так

ні

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Кафедра міського будівництва

image001

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика
або Іноземна мова

так

так

206 Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Кафедра лісового та садово-паркового господарства

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Біологія
або Географія

так

ні

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Кафедра механіки ґрунтів, фундаментів і інженерної геології

image001

Кафедра будівельних конструкцій

Кафедра технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

image001

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика
або Іноземна мова


так

так

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія, картографія та землеустрій

Кафедра земельного адміністрування і геоінформаційних систем

image001

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика
або
Географія

так

так

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

073 Менеджмент

Менеджмент організацій міського господарства

Кафедра менеджменту і адміністрування

image001

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України
або Іноземна мова

так

так

073 Менеджмент

Менеджмент готельно-курортного і туристичного сервісу

Кафедра туризму і готельного господарства

image001

так

так

073 Менеджмент

Менеджмент. Управління проектами

Кафедра управління проектами у міському господарстві і будівництві

image001

так

так

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки. Управління проектами

так

ні

122 Комп'ютерні науки

Комп’ютерні науки

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій

image001

так

ні

151 Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології

Системна інженерія

так

ні

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

так

ні

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Кафедра туризму і готельного господарства

image001

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова
або Географія

так

так

242 Туризм

Туризм

так

так

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Кафедра менеджменту і адміністрування

image001

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія
або Іноземна мова

так

так

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

051 Економіка

Економіка підприємства

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

image001

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України
або Іноземна мова

так

так

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

image001

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

або Географія

так

так

 

071 Облік і оподаткування

Фінансово-економічна безпека підприємства

так

так

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі

так

так

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація бізнесу

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвиткуimage001

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія
або Іноземна мова

так

так

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та електротехнології

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання  міст

image001

Кафедра світлотехніки і джерел світла

image001

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України
або Фізика

так

так

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергетики

Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

image001

 

 

 

 

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія
або Фізика

так

так

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ

101 Екологія

Екологія

Кафедра інженерної екології міст

image001

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика
або Історія України

так

так

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України
або Біологія

так

так

185 Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

Кафедра експлуатації газових і теплових систем

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

або Хімія

так

так

192 Будівництво та цивільна інженерія

Цивільна інженерія (ВВ, ТГВ)

Кафедра

водопостачання, водовідведення і очистки вод

image001

 

Кафедра експлуатації газових і теплових систем

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

або Іноземна мова


так

так

192 Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехніка(водні ресурси)

Кафедра водопостачання, водовідведення і очистки вод

image001

так

так

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

так

ні

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

073 Менеджмент

Логістика

Кафедра транспортних систем та логістики

image001

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова

так

так

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

Кафедра електричного транспорту

image001

1. Українська мова та література

2. Математика


3. Історія України
або Іноземна мова

так

так

263 Цивільна безпека

Цивільний захист

Кафедра охорона праці та безпека життєдіяльності

image001
image001

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика
або Біологія

так

так

263 Цивільна безпека

Охорона праці

так

так

275 Транспортні технології

Транспортні технології (міський транспорт)

Кафедра транспортних систем та логістики

image001

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

або Географія

так

так

 

 


18 грудня 2017 р. о 10 годині в 409 ауд. (БМК) відбудеться фахове вступне випробування зі спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування за програмою підготовки магістрів «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами».

Зараз на сайті:

На сайті 58 гостей та користувачі відсутні