ПОРЯДОК ПРИЙОМУ
на перепідготовку спеціалістів  з наданням другої вищої освіти за освітньо-професійними програмами спеціаліста у Харківського національного університету міського господарства

1. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста незалежно від напряму підготовки та джерел фінансування при вступі на перепідготовку за освітньо-професійними програмами спеціаліста беруть участь у загальному конкурсі.

2.  Зазначені особи подають до приймальної комісії такі документи:

  • заяву встановленого зразка на ім`я ректора про прийом на перепідготовку за освітньо-кваліфікаційною програмою спеціаліста на відповідну спеціальність на договорній основі та на певну форму здобуття освіти;
  • оригінали диплома про вищу освіту й додатка до нього та їх завірені ксерокопії;
  • копію трудової книжки;
  • 3 фото розміром 3х4;
  • копію паспорта.

3. Прийом на перепідготовку спеціалістів здійснюється у відповідності до ліцензованого обсягу на конкретну спеціальність.

4. Прийом документів на перепідготовку спеціалістів, що фінансується за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб закінчується 9 вересня.

5.  Вступне випробування (тестування з української мови) проводиться для вступників на всі спеціальності у терміни з 10 по 11 вересня.

6. Після проведення вступних випробувань атестаційна комісія факультету післядипломної освіти і заочного навчання формує пропозиції щодо зарахування вступників на навчання. Ці пропозиції оформляються протоколом засідання атестаційної комісії, який передається до приймальної комісії университету.

7.  На підставі рішень приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування вступників на навчання до 22 вересня.

8.  Вступники, які здобули вищу освіту за спорідненою спеціальністю, і якщо дозволяє ліцензований обсяг,  зараховуються на другий курс.

18 грудня 2017 р. о 10 годині в 409 ауд. (БМК) відбудеться фахове вступне випробування зі спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування за програмою підготовки магістрів «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами».

Зараз на сайті:

На сайті 54 гостей та користувачі відсутні