Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання, грн
 051 Економіка
 Економіка підприємства 6000
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит  6000 
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент організацій міського господарства 6000
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу
 Менеджмент. Управління проектами
 Логістика
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  6000
 101 Екологія Екологія  5800
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електротехнічні системи електроспоживання   6000  
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
 Електромеханіка
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища  5800
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  6800
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство  6000
 Цивільна інженерія
 Промислове цивільне будівництво
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій  6000
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  5800
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  5800
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа  6100
 242 Туризм  Туризм  6100
 263 Цивільна безпека  Охорона праці  5800
 Цивільний захист
 275 Транспортні технології  Транспортні технології (за видами транспорту)  6000
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування  6000

Зараз на сайті:

На сайті 45 гостей та користувачі відсутні

Шановні абітурієнти!

З цього року у вас є можливість навчатися в нашому університеті за спеціальністю

035 Філологія "Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська"

Щодо вступу на спеціальність "Архітектура та містобудування"

Шановний абітурієнте!

Надаємо додаткове роз'яснення щодо вступу на спеціальність "Архітектура та містобудування":

1. Для участі в конкурсі н6а місця державного замовлення потрібні такі предмети ЗНО:

  1. Українська мова та література;

  2. Математика;

  3. Творчий конкурс.

2. Для участі у конкурсі на місця, що фінансуються юридичними або фізичними особами (контракт) можливі   

2 варіанти:

1 варіант:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Творчий конкурс.

2 варіант:

1. Українська мова та література;

2. Історія України;

3. Творчий конкурс.