Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання, грн
 051 Економіка
 Економіка підприємства 13200
 Міжнародна економіка
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит   13200  
 Фінансово-економічна безпека підприємства
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент організацій міського господарства   14800
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу
 Менеджмент. Управління проектами
 Логістика
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  13200
 101 Екологія  Екологія  12600
 122 Комп'ютерні науки
 Комп'ютерні науки   12600 
 Комп'ютерні науки. Управління проектами
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології  12600
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електротехнічні системи електроспоживання    12600   
 Електротехніка та електротехнології
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
 Електромеханіка
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія  12600
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища  12600
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  12600
 191 Архітектура та містобудування  Архітектура  15500
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство  12600 
 Цивільна інженерія
 Промислове цивільне будівництво
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій  12700
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  12600
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  10500
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство  11500
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа  14900
 242 Туризм  Туризм  15900
 263 Цивільна безпека  Охорона праці  12600
 Цивільний захист
 275 Транспортні технології  Транспортні технології (за видами транспорту)  12600
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування  14900
 

Зараз на сайті:

На сайті 64 гостей та користувачі відсутні

Шановні абітурієнти!

З цього року у вас є можливість навчатися в нашому університеті за спеціальністю

035 Філологія "Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська"

Щодо вступу на спеціальність "Архітектура та містобудування"

Шановний абітурієнте!

Надаємо додаткове роз'яснення щодо вступу на спеціальність "Архітектура та містобудування":

1. Для участі в конкурсі н6а місця державного замовлення потрібні такі предмети ЗНО:

  1. Українська мова та література;

  2. Математика;

  3. Творчий конкурс.

2. Для участі у конкурсі на місця, що фінансуються юридичними або фізичними особами (контракт) можливі   

2 варіанти:

1 варіант:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Творчий конкурс.

2 варіант:

1. Українська мова та література;

2. Історія України;

3. Творчий конкурс.