Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання, грн
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська 6200
 051 Економіка
 Економіка підприємства 6200
 071 Облік і оподаткування
  
Облік і аудит  6200 
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент організацій міського господарства 6200
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу
 Менеджмент. Управління проектами
 Логістика
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  6200
 101 Екологія Екологія  6000
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електротехнічні системи електроспоживання   6200  
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
 Електромеханіка
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища  6000
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  7000
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство  6200
 Цивільна інженерія
 Промислове цивільне будівництво
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій  6200
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  6000
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  6000
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа  6300
 242 Туризм  Туризм  6300
 263 Цивільна безпека  Охорона праці  6000
 Цивільний захист
 275 Транспортні технології  Транспортні технології (за видами транспорту)  6200
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування  6200

Увага!

До 12 листопада 2018 року проводиться додатковий набір на заочну форму навчання за програмою підготовки бакалавра, магістра за усіма спеціальностями

 

Зараз на сайті:

На сайті Один гість та користувачі відсутні