Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) для бюджетних конкурсних пропозицій Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом

Факультет Інженерних мереж та екології міст

 101 Екологія  Екологія  Українська мова та література 0,5  0,1 100
Історія України
 0,2  100

 або Біологія

 або Географія

 0,2  100
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища  Українська мова та література  0,5 0,1 100
 Історія України
 0,2  100

 або Математика

 або Біологія

 0,2  100
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  Українська мова та література 0,5  0,1  100
 Історія України
 0,2  100

 або Математика

 або Географія

 0,2  100
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Цивільна інженерія  Українська мова та література  0,5 0,1
 100
 Історія України
 0,2  100

 або Математика

 або Іноземна мова

 0,2  100
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Українська мова та література 0,5  0,1  100
 Історія України
 0,2  100

 або Математика

 або Географія

 0,2  100

Факультет Менеджменту

 073 Менеджмент
  

 1. Менеджмент організацій міського господарства

 2. Менеджмент готельного, курортного і туристського бізнесу 

3. Менеджмент. Управління проектами

 Українська мова та література  0,4 0,1 
100
 Математика  0,25 100
 або Географія
 або Іноземна мова
 0,25 100
 122 Комп'ютерні науки
  

1. Комп'ютерні науки Українська мова та література  0,4 0,1
100
 Історія України
 0,3  100
 або Іноземна мова
 або Математика
 0,2  100
2. Комп'ютерні науки. Управління проектами  Українська мова та література 0,4 0,1 100
Математика 0,3 100

 або Фізика

 або Іноземна мова

0,2 100
 126 Інформаційні системи та технології
  
Інформаційні системи та технології
  
 Українська мова та література  0,4 0,1  100
 Історія України
 0,3  100
 або Іноземна мова
 або Математика
 0,2  100
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
  
 Системна інженерія
  
Українська мова та література 0,4 0,1  100
 Історія України
 0,3  100
 або Іноземна мова
 або Математика
 0,2  100
 241 Готельно-ресторанна справа
  
 Готельно-ресторанна справа
  
 Українська мова та література 0,4 0,1 100
 Історія України
 0,2  100
 або Географія
 або Іноземна мова
 0,3  100
 242 Туризм
  
 Туризм
  
 Українська мова та література 0,4 0,1 100
 Історія України
 0,2 100
 або Географія
 або Іноземна мова
 0,3  100
 281 Публічне управніння та адміністрування
  
 Публічне управління та адміністрування
  
Українська мова та література 0,4
0,1  100
 Історія України
 0,2  100
 або Іноземна мова
 або ІМатематика
 0,3  100

Факультет Будівельний

 192 Будівництво та цивільна інженерія
  
 Промислове і цивільне будівництво
  
Українська мова та література 0,5
0,1 100
 Історія України
 0,2  100
 або Іноземна мова
 або Математика
 0,2  100
 193 Геодезія, картографія та землеустрій
  
 Геодезія, картографія та землеустрій
  
 Українська мова та література 0,5
 0,1 100
 Історія України
 0,2  100
 або Географія
 або Математика
 0,2  100

Факультет Електропостачання і освітлення міст

 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
    
1. Світлотехніка та дизайн світлового середовища Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

або Іноземна мова

або Історія України

0,2 100
2. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

або Фізика

або Географія

0,2 100


 3. Електротехнічні системи електроспоживання

 Українська мова та література 0,5 0,1 100
 Історія України
 0,2  100
 або Іноземна мова
 або Географія
 0,2   100

Факультет Транспортних систем та технологій     

 073 Менеджмент
  
 Логістика
  
Українська мова та література 0,4  0,1 100
 Історія України
 0,25  100
 або Математика
 або Географія
 0,25  100
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  
 Електромеханіка
  
Українська мова та література 0,5
 0,1  100
 Історія України
 0,2  100
 або Математика
 або Іноземна мова
 0,2  100
 263 Цивільна безпека
  

 1. Охорона праці


 2. Цивільний захист

 Українська мова та література  0,5  0,1 100
 Математика  0,2  100
 або Фізика
 або Біологія
 0,2  100
 275 Транспортні технології
  
Транспортні технології (міський транспорт)
  
 Українська мова та література  0,5 0,1 100
 Історія України
 0,2  100
 або Математика
 або Іноземна мова
 0,2  100

Факультет Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва     

022 Дизайн Дизайн Українська мова та література 0,2 0,1 100
Історія України 0,2 100
Творчий іспит 0,5 100
023 Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво Українська мова та література 0,2 0,1 100
Історія України 0,2 100
Творчий іспит 0,5 100
 191 Архітектура та містобудування
  
 Архітектура    Українська мова та література  0,2 0,1 100
 Історія України
 0,2  100
 Творчий іспит  0,5  100
 192 Будівництво та цивільна інженерія
  
Міське будівництво та господарство
  
 Українська мова та література  0,5 0,1 100
 Історія України
 0,2  100
 або Географія
 або Іноземна мова
 0,2  100
 205 Лісове господарство
  
 Лісове господарство
  
 Українська мова та література  0,5 0,1  100
 Математика  0,2  100
 або Хімія
 або Біологія
 0,2  100
 206 Садово-паркове господарство
  
 Садово-паркове господарство
  
 Українська мова та література 0,5 0,1  100
 Математика  0,2  100
 або Біологія
 або Хімія
 0,2  100

Факультет Економіки та підприємництва     

 051 Економіка
  

 1. Економіка підприємництва


 2. Міжнародна економіка

 Українська мова та література  0,5  0,1 100
 Історія України
 0,2  100
 або Географія
 або Іноземна мова
 0,2  100
 071 Облік і оподаткування
  

 1. Облік і аудит


 2. Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі


 3. Фінансово-економічна безпека підприємства

 Українська мова та література  0,4  0,1 100
 Географія  0,2  100
 або Іноземна мова
 або Історія України
 0,3  100
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  
 Економіка та організація бізнесу
  
Українська мова та література 0,5  0,1  100
 Історія України
 0,2  100
 або Іноземна мова
 або Географія
 0,2  100